قاچاق سوخت... منبع درآمدی که برای زنان آواره در ادلب خالی از خطر نیست

زنان آواره در حومه ادلب تأیید کردند که با وجود خطر و دشواری قاچاق سوخت، تنها پناهگاه برای مواجهه با شرایط سخت و تأمین مایحتاج خانوادە است.

هدیل العمر

ادلب- قاچاق سوختی کە در نتیجه‌ی اختلاف قیمت‌ها اکنون بین مناطق شمالی حلب و ادلب فعال است، منبع درآمدی برای زنان آواره در این شرایط فقر، گرانی و عدم فرصت‌های شغلی شدە است.

حنان الشیخو، ٣٣ ساله، برای جمع آوری مبلغی کە با آن آذوقه تابستانی سال جاری فرزندانش را تهیە کند تلاش می‌کند و می‌گوید: مدت طولانی است که به دلیل فقر و تنگدستی برای فرزندانم آذوقەای نیاورده‌ام. ما بدون آذوقه، بدون غذا و بدون هیچ پولی زمستان را سپری کردیم.

همسر حنان الشیخو که دو سال پیش از روستای خود در حومه‌ی ادلب آواره و در اردوگاه‌های آتما مستقر شدە‌اند، بیکار است، همین باعث شد او تصمیم بگیرد در قاچاق گازوئیل کار کند و در کار خود با مشکلاتی مواجه است. به دلیل ناهمواری جاده‌های قاچاق با مشکل روبرو می‌شوند و با عبور از سنگرهایی کە حومه‌ی شمالی حلب و ادلب را از هم جدا می‌کند، برای بە دست آوردن مقدار کمی پول در پایان روز کار می‌کنند.

سامیه الراموس، ٣٠ ساله، با آزار و اذیت ایست‌های بازرسی در کنار جاده مواجه می‌شود، آنها عمدا گازوئیل او را روی زمین خالی می‌کنند و او را تهدید می‌کنند کە در صورت بازگشت دوبارە بە اتهام قاچاق او را زندانی خواهند کرد. تاجرها نیز با این توجیە کە اختلاف نرخ دلار و لیر ترکیه مدت زیادی است قیمت آن ثابت نشده است، گازوئیل‌ها را با قیمت کمتر از قیمت واقعی آن خریداری می‌کنند.

سامیه الرامو  با اشاره به سختی زندگی در اردوگاه‌هایی که فاقد نیازهای اولیەی زندگی هستند می‌‌گوید: علاوه بر سال‌های جنگ، دستگیری همسرش در سال ٢٠١٧ چیزی است کە او را مجبور بە تغییر اوضاع کردو  باعث شد وی نان‌آور زندگی خود و سه فرزندش شود.

جمیله علوش کە حدودا ٢٠ سال سن دارد پس از تعقیب ماموران پاسگاه برای ضبط محمولەاش در حین حمل یک گالن سی لیتر گازوئیل به داخل گودال سقوط کرد که باعث کبودی و شکستگی پای چپ وی شد.

جمیله علوش می‌گوید: پس از مرگ پدرش برای تأمین مایحتاج زندگی مادر و پنج برادر کوچکش که بدون حمایت در کمپ‌های آتما هستند، مجبور به کار قاچاق شدە و مصمم است پس از بهبودی از جراحاتش دوباره کار خود را ادامه دهد.