سیاست

ذهنیت مردسالارانه؛ عامل اصلی تخریب وجهه زنان در مجالس انتخابی

حادثه تخریب وجهه یک نماینده زن در پارلمان مراکش توسط یکی از همکاران مرد او، بار دیگر موجب طرح مجدد بحث‌هایی درباره مقابله با حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اتحادیه‌ها و نهادهای منتخب شده است.

فرهنگ و هنر

«ما زنان در سینما نیز باید از پذیرفتن هر نقشی که موقعیت زنان جامعه ما را به خطر می‌اندازند امتناع ورزیم»

پریا.ج می‌گوید: زنان یک جامعه وقتی به حقوق خود آگاه شوند رفته رفته از سنت‌های پیشین فاصله گرفته و به جنگ با آنها برمی‌خیزند و این در سینما به صورت تصویر جدیدی است که زنان از خود نمایش می‌دهند مثل تلاش برای مستقل بودن و فعال بودن زنان.