فرهنگ و هنر

عالیه مطلب ‌زاده: مرگ ژینا حاصل نگاه جزم‌اندیشانه و بدوی حکومت بر زنان است

عالیه مطلب‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در نامه‌ای به قتل ژینا امینی واکنش نشان داده و گفت: شاید زمان آن فرا رسیده باشد برای تحقق حقوق اولیه‌ی زنان و برای مقابله با سرکوب زنان همه‌ی مردم ایران هم‌پیمان شوند.