کارواقتصاد

مذاق موصل برای زنان فرصت‌ شغلی فراهم می‌کند

پس از پایان دوران سیاه داعش، زنان مسئولیت سرپرستی خانه و فرزندان خود را بر عهده گرفتند و توانستند خود را در همه عرصه‌ها ثابت کنند و همەی سختی‌ها را پشت سر بگذارند.

فرهنگ و هنر

«باید تلاش کرد تا صدای زنان به گوش برسد، زیرا مسائل زنان در سراسر جهان یکی است»

حنان درقاوی نویسنده و رمان‌نویس مراکشی گفت: برای پیشرفت شرایط زنان و مبارزه با انواع تبعیض و بی‌عدالتی که زنان در جوامع ما در معرض آن هستند، به یک پروژه‌ی ملی و طرح حمایت از زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیاز است.