سیاست

«انتخاب براساس فشارها و هژمونی قدرت طایفه بوده است»

جوامع مدنی و انجمن‌های زنان در تونس همواره تحت تأثیر کاهش شدید نمایندگی زنان در مجالس منتخب، از جمله پارلمان و شوراهای محلی، قرار دارند. این کاهش نمایندگی، به نگرانی‌ها و تهدیدات جدی برای دستاوردهای زنان در عرصه‌های سیاسی دامن زده است

کارواقتصاد

آزار، تبعیض و سنت‌ها؛ سدی بزرگ برای پیشرفت زنان در بازار کار مراکش

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نرخ مشارکت زنان در بازار کار با کاهش مواجه است. با این حال، مراکش به عنوان یکی از معدود کشورهایی شناخته می‌شود که شاهد کاهش مستمر این نرخ‌ها است.

فرهنگ و هنر

موسسە «توانمندسازی برای توسعه» به دنبال توانمندسازی اقتصادی زنان است

صنایع دستی به عنوان یکی از حوزه‌های شغلی مورد توجه زنان قرار گرفته است، زیرا این حرفه به دلیل انعطاف‌پذیری خود امکان کار در منزل را فراهم آورده و همچنین می‌تواند منبع درآمد مناسبی برای آن‌ها باشد.