یک نیروگاه برق آبی در زورآوا کافی نبود!

نیروگاه برق آبی دوم که حیات طبیعی سیرت را به خطر انداخت، بسیاری از چیزها را از حیات طبیعی گرفته تا ساختار منطقه، از دامداری تا زندگی ساکنان را به خطر خواهد انداخت.


 

سوهام آكمان

سیرت - وقتی صحبت از زیبایی‌های طبیعی سیرت می‌شود، رودخانه‌ی زورآوا یکی از مواردی است که به ذهن می‌رسد. همانطور که یادآوری خواهد شد، یک نیروگاه برق آبی در سال ۲۰۱۵ بر روی جریان زورآوا، که از روستای کوشدالی (شاوورا) در منطقه‌ی اروح (Dihê) سیرت می‌گذرد، ساخته شد. در حالی که هنوز مردم منطقه نتوانسته‌اند نیروگاه برق آبی اول را قبول کنند، پروژه‌ی نیروگاه برق آبی دوم در دستور کار است!

 

تخریبات ایجاد شده قابل مشاهده هستند

تخریبات ناشی از اولین پروژه‌ی نیروگاه برق آبی بر روی رودخانه‌ی زورآوار، صحنه‌ای تلخ و دردناک را ایجاد کرده که باعث خشم و ناراحتی انسان‌ می‌شود. علاوه بر محاسبه‌ی حد تخریب طبیعی تجربه شده، باعث از بین‌رفتن اعتماد قانونی نیز شد. همانطور که یادآوری شد، دادگاه رسیدگی به شکایت ابتدا در مورد درخواست مردم منطقه که به ساخت اولین نیروگاه برق آبی اعتراض داشتند، برگزار شد. دادگاه  گفت: "این کار تعادل اکولوژیکی را به هم می‌زند" و سپس علیه پرونده‌ی روستاییان، حکم کرد.

 

اهالی روستا به این پروژه اعتراض کردند

دومین پروژه‌ی نیروگاه برق آبی در رودخانه‌ی زورآوا در سال ۲۰۱۹ در چارچوب «توافقنامه‌ی حقوق مصرف آب برای رگلاتور و تأسیسات تولید برق آبی» امضا شد. روستاییان معترض به این طرح به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و دوبار حکم توقف اجرای احکام صادر شد. اما پس از ایرادات، این بار پرونده برای اهالی روستا به نتیجه رسید. گفته شد که گزارش «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (ÇED)» طبق روال معمول است. شورای دولتی گزارش «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (ÇED)» را تایید نکرد و گفت که اشتباهی در آن وجود دارد. بنابراین تصمیم به تعیین یک کارشناس خبره گرفت. مجمع عمومی استان سیرت تغییراتی در طرح پهنه‌بندی احداث نیروگاه ایجاد کرد. ایرادات مجمع عمومی استان سیرت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت رد ایرادات، مجمع تصمیم را برای تصویب به استانداری ارائه می‌کند.

 

یکی از زیبایی‌های بهشت: رودخانه‌ی زورآوا

رودخانه‌ی زورآوا که از آن به عنوان یکی از گوشه‌های بهشت ​​منطقه یاد می‌شود، برای مردم منطقه اهمیت زیادی دارد. نهر زورآوا علاوه بر آب چشمه، با زیبایی‌های طبیعی، تقریباً چهار فصل، دره‌ها و آب‌نماها پذیرای بازدیدکنندگان است. روستاییان اطراف رودخانه‌ی زورآوا و "سکوی زورآوا را لمس نکنید" با هم علیه نیروگاه برق آبی می‌جنگند. تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و دوستداران طبیعت در این منطقه نیز مخالف احداث نیروگاه دوم هستند.

 

اهالی روستا خواستار احترام به طبیعت هستند

صبریه کورت، ساکن روستای کوشدالی، نیز به شدت واکنش نشان داد و گفت:‌ "باید به طبیعت احترام گذاشت." صبریه کورت همچنین ادامه داد که نباید اجازه داد زیستگاه‌های آنها تخریب شود و ساخت نیروگاه برق آبی بر همه چیز و همه‌ی ساکنان آنجا تأثیر می‌گذارد و می‌گوید که آنها نمی‌خواهند برای بار دوم مجبور به مهاجرت از روستاهای خود شوند.

 

پلتفرم ارتباطی زورآوا: ۱۵ روستا تحت تأثیر قرار خواهند می‌گیرند

از سوی دیگر، پلتفرم زورآوا را متوقف نکن، کمپینی را با امضای #به زورآوا دست نزنید، راه‌اندازی کرد و در هر فرصتی اعلام کرد که دومین پروژه‌ی نیروگاه برق آبی منجر به یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی خواهد شد. بر اساس مطالعات انجام شده توسط "به سکوی زورآوا دست نزنید"، ساخت دومین نیروگاه برق روی رودخانه‌ی زورآوا به معنا آسیب دیدن ۱۵ روستا است.