نقش بسزای زنان در ارتقای امنیت محیطی

روفند عبده، یکی از مدیران اداره محیط زیست در شهر حسکه در شمال و شرق سوریه، بر لزوم تقویت امنیت محیط زیست در بحبوحه انقلاب صنعتی که باعث بلایای طبیعی شده است، تأکید کرد.

 

دلال رمضان

حسکه - اداره محیط زیست در شهر حسکه طی اطلاعیه‌ای درباره مجموعه برنامه‌هایی به منظور بهبود اوضاع زیست محیطی شهر حسکه در پی خشکسالی و بیابان‌زایی ناشی از کمبود آب بر اثر قطع آب توسط نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدورانشان، اطلاع‌رسانی نمود.

زنان با توجه به ارتباط نزدیکی که با طبیعت دارند، در برخی تمدن‌ها نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست ایفا کرده‌اند. آنان با الگوسازی و هدایت افکار عمومی، می‌توانند جامعه را به سمت رویکردهای مثبت در برخورد با محیط زیست سوق دهند. احساس مسئولیت زنان در قبال جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی همچون آب و انرژی، نقش بسزایی در تحکیم امنیت زیست محیطی خواهد داشت.

درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست، روفند عبدو مدیر اداره محیط زیست در بخش حسکه، ضمن تأکید بر اینکه محیط زیست محل زندگی ماست،بیان کرد: هر چه محیط زیست سالمتر و پاکتر باشد و از آلودگی‌های کمتری برخوردار باشد، تأثیر مثبت و سازنده‌تری بر زندگی ما خواهد گذاشت.

بنابر اظهارات روفند عبدو، مدیر اداره محیط زیست شهر حسکه، تلاش‌های این اداره برای حفظ پاکیزگی محیط زیست نیازمند توجه ویژه‌ای است. وی تشریح کرد: افزایش سرانه فضای سبز و کاشت گسترده درختان در دستور کار این اداره قرار گرفته است.  وی در ادامه به برخی از پروژه‌های انجام شده توسط اداره محیط زیست اشاره کرد و افزود: پروژه صفر زباله در محله‌های شهر حسکه آغاز شده است. همچنین آگاهی‌رسانی زیست محیطی در محله‌ها و مدارس در حال انجام است. علاوه بر این، مقررات زیست محیطی بر کارخانجات اعمال می‌شود که از طریق بازرسی‌های محیط زیست کنترل خواهد شد.

روفند عبدو درباره رابطه نزدیک زنان و محیط زیست و نقاطی که هر دو در آنها مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، چنین اظهار داشت: زنان به طبیعت و محیط زیست ارتباط نزدیکی دارند. علاوه بر این، هر دو در معرض بهره‌برداری یک ذهنیت قرار گرفته‌اند. محیط زیست از زمان انقلاب صنعتی دچار تخریب شده و با بحران‌هایی روبرو شده است که ناشی از ذهنیت سودجویانه نظام‌های سرمایه‌داری به قیمت تخریب محیط زیست و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی است. همچنین زنان نیز تحت سلطە همان قدرت، ذهنیت و مردسالاری با انواع خشونت مواجە شده‌ا‌‌ند.

روفند عبدو حفاظت از محیط زیست را یکی از مهمترین اولویت‌های جنبش زنان در این منطقه دانست، چرا که حفاظت از محیط زیست یکی از اصول بنیادین پروژهای است که توسط اداره خودمدیریت اجرا می‌شود. وی تصریح کرد که سه رکن اساسی این پروژه عبارتند از: آزادی زنان، دموکراسی و حفاظت از محیط زیست.

وی به لزوم حفظ رابطه زنان با طبیعت اشاره کرد، زیرا هر چه زن از طبیعت و محیط زیست دورتر شود، از خود دورتر می‌شود. اخیراً جنبش‌های اکوفمینیستی بسیاری ظهور کرده‌اند که هدفشان حفاظت از محیط زیست و بازگشت به جامعه محیط‌زیست است.

روفند عبدو با اشارە بە اینکە انسان بخشی از طبیعت بوده و از این رو حفاظت از هر دو در برابر استثمار ضروری است، می‌گوید:  جنبش‌های زنان باید با جنبش‌های زیست محیطی متحد شود تا جامعه از بهره‌برداری رهایی یابد، چراکه ما انسان را جزئی از طبیعت می‌دانیم نه مالک مطلق آن. انسان باید بە طبیعت  احترام بگذارد. هر چه زنان آزادتر شوند، بیشتر به جامعه طبیعی باز می‌گردند. جامعه بدون آزادی زنان رهایی نمی‌یابد و زنان نیز تا زمانی که بحران زیست محیطی حل نشود، به آزادی واقعی دست نخواهند یافت.

روفند عبدو همچنین بر نقش بسزای مادران و معلمان در القای عشق و احترام به طبیعت و حفاظت از محیط زیست به کودکان و دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: زنان می‌توانند الگوهایی مؤثر در حفاظت از محیط زیست باشند و در این زمینه نقش مهمی ایفا نمایند.

روفند عبدو درباره نقش زنان در افزایش آگاهی عمومی نسبت به محیط زیست چنین توضیح داد: طی سال‌های گذشته ما بر آگاهی‌رسانی زیست محیطی در مدارس منطقه حسکه متمرکز بوده‌ایم. همچنین کمپین‌های آگاهی‌رسانی در منطقه قامشلو برگزار کرده و نهالستان‌های زیست‌محیطی برای افزایش تعداد درختان و خودکفایی ایجاد نموده‌ایم. علاوه بر این، پروژه‌های جنگل‌کاری مصنوعی و طرح صفر زباله را با هدف تشویق مردم به تفکیک و بازیافت زباله‌ها به اجرا درآورده‌ایم. در تمام این پروژه‌ها، مشارکت زنان بالغ بر ٧٠ درصد بوده است.

روفند عبدو درباره برنامه‌های آتی آنها برای حفاظت از محیط زیست در سال  آتی چنین توضیح داد: در نهاد زنان برنامه‌هایی شامل مطالعات در خصوص زنان، اجرا و بودجه‌بندی این مطالعات در نظر گرفته شده است. همچنین پروژه‌هایی برای تولید کودهای طبیعی وجود دارد. علاوه بر این، کمپین‌های آگاهی‌رسانی در مدارس شامل آموزش بهداشت و حفظ پاکیزگی با مشارکت کودکان، در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این، کاشت درخت در ورودی‌های شهر حسکه و احداث جنگل‌های مصنوعی به منظور مقابله با خشکسالی و بیابان‌زایی این شهر طی سال‌های اخیر ناشی از کمبود آب، در دستور کار قرار گرفته‌اند. امید است با اجرای این طرح‌ها، شرایط آب و هوایی بهبود یابد و از خشکسالی و بیابان‌زایی شهر حسکه تا حدودی جلوگیری شود.