تأثیر کمبود خدمات پزشکی بر سلامت زنان بیمار

در اردوگاه‌های ادلب، زنان بیمار به دلیل نبود کلینیک سیار و مراکز بهداشتی با مشکلاتی مواجه هستند و بسیاری از زنان باردار به دلیل کمبود خدمات بهداشتی، نوزاد خود را از دست می‌دهند.

هدیل عمر

ادلب- در ادلب، بخش بهداشت توسط مراکز حمایت ملی و بیمارستانی متوقف شده است، این وضعیت ١.۵ میلیون نفر را در شمال سوریه تحت تأثیر قرار داده و مشکلات را افزایش می‌دهد. زنان بیمار در اردوگاه‌های ادلب به دلیل نبود مراکز درمانی و کلینیک‌های سیار در دسترسی به خدمات بهداشتی با مشکل مواجه هستند. بسیاری از زنان به دلیل نبود کلینیک در نزدیک محل زندگی، فرزندان خود را از دست می‌دهند و این وضعیت سلامتی آنها را بدتر می‌کند.

سیهام الیو، که بعد از نیمه شب دچار درد زایمان شد و سپس فرزندش را به دلیل دیر رسیدن به بیمارستان از دست داد، گفت: از آنجایی که ما در کمپ قاح در شمال ادلب زندگی می‌کنیم، احساس می‌کنم که حق و حقوق ما پایمال شده است. پنج سال است که پناهنده هستیم اما وضعیت ما بهتر نشده است. من به دلیل دیر رسیدن به بیمارستان و خونریزی زیاد نوزادم را از دست دادم.»

مروه حاج حسن که مبتلا به فشار خون و دیابت است و به دلیل تأخیر در درمان و بالا بودن قند خون نابینا شدە است، گفت: «با مشکلات زیادی مواجه هستیم، ما بیماران در کمپ‌ها هر روز با شرایط اضطراری مواجه می‌شویم. مهاجرت، فقر و نبود امنیت در کمپ تنها مشکل ما نیست بلکه عدم توجه به بهداشت و سلامتی، زندگی ما را با خطر مواجه کرده است.»

لینا زرزور، رئیس بهداشت و درمان بیمارستان الرحمه ادلب با اشاره به اینکه، کمبود خدمات پزشکی در کمپ‌ها بر سلامت زنان بیمار تأثیر می‌گذارد، گفت: «درخواست ما از سازمان‌های پزشکی منطقه این است که مشکل کلینیک‌های سیار حل شود تا بیماری‌ها شیوع پیدا نکند. اولویت باید به خدمات بهداشتی فوریت داده شود.»