زنان دیرزور با کشت سبزیجات و میوه‌های زمستانی اقتصاد خود را تقویت می‌کنند

روستاییان شرق دیرزور به خاک و آب و هوای مناسب برای کشاورزی شهرت دارند و همچنین زنان این منطقه که سبزی‌های زمستانی می‌کارند و این کار را مایه‌ی امرار معاش و پروژه‌ای اقتصادی می‌دانند.

روستاییان شرق دیرزور به خاک و آب و هوای مناسب برای کشاورزی شهرت دارند و همچنین زنان این منطقه که سبزی‌های زمستانی می‌کارند و این کار را مایهی امرار معاش و پروژه‌ای اقتصادی می‌دانند.

 

زینب خلیف

دیرزور - کشاورزی یکی از مهمترین کارهای زنان است، زیرا در طول تاریخ زنان با زمین ارتباط داشته و به کشاورزی مشغول بوده‌اند. کشاورزی منبع امرار معاش و وسیلهی امرار معاش آنها می‌شود. کار زراعتی که زنان روستایی دیرزور هم اکنون به آن مشغول هستند، برای دستیابی به سودآورترین و بهترین محصولات نیازمند تلاش فراوان است. کشاورز ۴۰ ساله‌ای به نام فایزه السعید اهل هجین از توابع دیرزور در خصوص کشت سبزی‌های زمستانی می‌گوید که هر ساله از اول مهر تا پایان آبان شروع می‌شود و کشت تا پایان زمستان ادامه دارد.

فایزه السعید که در روستای خود کار می‌کند، گفت: "این زمین نیازهای اولیهی سبزی ما را تامین می‌کند و ما غذای زمستانی را از این محصولات کشاورزی تامین می‌کنیم. اقتصاد ما با کشت سبزیجات مختلف که برای زمستان می‌کاریم تقویت می‌شود."

وی همچنین با اشاره به اینکه کشاورزی فقط برای کسب درآمد نیست، بلکه یک پروژه‌ی اقتصادی است که با آن می‌توان درآمد خوبی کسب کرد، افزود: "ما سبزیجات را به بازار عرضه می‌کنیم تا مواد مورد نیاز اقلام منزل مانند تبادل اجناس را بیاوریم."

 

"وقتی محصول کار خود را می‌بینیم خستگی را فراموش می‌کنیم"

 فایزه با بیان اینکه سبزی‌های زمستانی نیاز به کار زیادی دارد و به آبیاری هفتگی، کود نیاز دارد، افزود: "زمین خانه دوم ما برای بانوان است، بیشتر وقت خود را با خاک می گذرانیم. ما در کارهای کشاورزی با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما بدون اینکه دلخور شویم و دست از کار بکشیم به کار خود ادامه می‌دهیم."

فایزه السعید درباره‌ی نحوه‌ی انجام کارهای خانه و کشاورزی خود می‌گوید: "با اینکه صبح هوا خیلی سرد است، صبح زود از خواب بیدار می‌شویم، کارهای خانه را سریع انجام می‌دهیم و به نیازهای بچه‌ها رسیدگی می‌کنیم، سپس به مزارع خود می‌رویم و علف‌های هرز را جمع‌آوری می‌کنیم تا بهتر رشد کنند. مزارع را آبیاری و کود‌دهی می‌کنیم و وقتی می‌بینیم سبزی‌هایمان رشد می‌کند و محصول می‌دهد، خستگی و سختی را فراموش می‌کنیم."

 

"کار کشاورزی منبع اصلی امرار معاش دیرزور است"

فایزه السعید می‌گوید که در یافتن کود و بذر با مشکل مواجه هستند اما به دلیل اینکه منبع اصلی امرار معاش خانواده‌هایشان است به کار خود ادامه می‌دهند: "کشاورزی منبع اصلی درآمد دیرزور است، بنابراین با وجود مشکلاتی که وجود دارد، به کشاورزی ادامه می‌دهیم، هرچند گاهی اوقات کود و بذر یافت نمی‌شود. همچنین دو ماه پس از برداشت سبزی‌های زمستانی، ما شروع به کشت گندم می‌کنیم. ما در کشاورزی شرکت می‌کنیم، ما زنان روستایی به یکدیگر کمک می‌کنیم."

 

"قطع آب رودخانه‌ی فرات تاثیرات منفی بر کشاورزی داشته است"

کشاورز سبیحه الحماد نیز روز خود را با کار کشاورزی آغاز می‌کند و می‌گوید: بذر را از بازار می‌خریم یا از محصول برداشت می‌کنیم و پس از آماده‌سازی زمین برای کشاورزی و پاکسازی علف‌های هرز، سبزی‌های زمستانی می‌کاریم و آبیاری می‌کنیم. سبزی‌های زمستانه نیز به آبیاری نیاز دارند، برای رشد ۴ یا ۵ بار در ماه به آب نیاز دارند."

سبیحه با بیان اینکه امسال قطع رودخانه‌ی فرات توسط ترکیه بر کشاورزی تاثیر گذاشته است، می‌گوید: "قطع رودخانه‌ی فرات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین شروع به حفر چاه آب کردیم، آب چشمه نیز شور است و محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد."

 

با اقدامات جدید از زنان کشاورز حمایت می‌کنند

رئیس مشترک اتحادیهی کشاورزان خط شرق دیرزور، رقیه الحسین، حمایت خود را از زنان زحمتکش، کشاورزان و فرهنگیانی که برای کمک به آنها در یافتن بذر، کود و سوخت تلاش می‌کنند، ابراز کرد و گفت: "وظیفهی ما این است که برای حمایت از زنان کشاورز، انجمن‌های کشاورزی ایجاد کنیم، تا جایی که بتوانیم کمک خواهیم کرد و از زنان کشاورز حمایت می‌کنیم".