نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره به کار خود پایان داد

نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره که با وجود بحران اقتصادی امسال برای پنجاه و چهارمین بار با فعالیت‌های متنوع فرهنگی برگزار شد با سمپوزیوم «زنان و فرهنگ جامعه» به کار خود پایان داد.

اسما فتحی

قاهرە- ۵۴مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره با فعالیت‌های متنوع در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. این نمایشگاه که از ٢۵ ژانویه و میزبان ١٠۴٧ ناشر از ۵٣ کشور جهان آغاز شده بود، عصر دیروز به کار خود پایان داد. در چارچوب این نمایشگاه، بسیاری از نویسندگان و ناشران با دانشجویان دیدار کردە و این نمایشگاه میزبان میلیون‌ها بازدیدکننده بود.

به عنوان آخرین رویداد این نمایشگاه، نشست هم‌اندیشی «زنان و فرهنگ جامعه» توسط انجمن زنان عرب برگزار شد.

فادیا کیوان رئیس سازمان زنان عرب در سخنرانی افتتاحیه این سمپوزیوم با اشارە بە اینکە باید کلیشه‌های منفی و تعصبات علیه زنان در جامعه شکسته شود، بر لزوم مقابله و مبارزه با مشکلات تأکید کرد و اتحاد مردم در راه حل‌ها را ضروری دانست. فادیا کیوان از پایان تبعیض جنسیتی، سنت‌ها و آداب و رسوم و آزادی‌خواهی زنان خبر داد و گفت: زنان باید مورد حمایت، اتحاد و الگو قرار دادن تحولات اجتماعی در عرصه اقتصادی-سیاسی باشند.

رانیم العفیفی روزنامه‌نگار فمینیست طی یک سخنرانی در این سمپوزیوم گفت: از رسانه‌ها باید به عنوان ابزار مهمی برای تغییر تصویر کلیشه‌ای از زنان استفاده شوند. ایجاد گفتمان حساس در مورد جنسیت و تمرکز بر زنان حائز اهمیت است. در مورد زنان نقش زنان در جامعه و آگاهی از مشکلات زنان رنیم العفیفی اظهار داشت که در تابستان به موفقیت‌های مهمی در عرصه روزنامه‌نگاری زنان دست یافتند و عموماً باید این امر را در نهادهای مطبوعاتی کشور به اشتراک بگذارند تا فعالانه در زندگی مشارکت کنند. فعالیت‌‌ها  به ویژه در زمینەی آموزش، تغییر زبان سیاست و جامعه است.

مدیر تحقیقات سازمان زنان عرب، دکتر هند آل شلاکانی در این سمپوزیوم با اشارە بە فعالیت‌‌های خود و دستاوردهای زنان گفت: با وجود دستاوردهای زنان در سطح قانونگذاری و افزایش مشارکت سیاسی و اقتصادی آنان، هنوز کدهای ذهنی تبعیض‌آمیز فرهنگی از بین نرفته است. در اینجا می‌بینیم که تلاش دولت‌ها ضروری است.

پنجاه و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره که میزبان میلیون‌ها بازدیدکننده بود دیروز به کار خود پایان داد.