ساخت ١٠مدرسە درس برای دانش‌آموزان مهاجر در تل ‌تمر

پس از چهار سال، هیئت تعلیم و تعلم منطقه جزیرە، ١٠ مدرسە برای دانش‌آموزان در تل تمر افتتاح کرد.

سورگل شیخو

حسکه- در بحبوحه حملات نسل‌کشی که توسط دولت اشغالگر ترکیه و گروەهای وابستە بە آن انجام می‌شود، تلاش‌ برای ساخت و ساز در مناطق اداره خودمدیریت ادامه دارد.

بهیە ممو از مدیریت مدرسە ناحیە تل تمر در مورد این موضوع و اهمیت این گام و اهداف آن صحبت کرد.

بهیە ممو با اشارە بە اینکە سیستم آموزش و پرورش بر اثر حمله دولت ترکیه به سری‌کانی آسیب دید، بیان کرد: حمله ارتش اشغالگر ترکیه به سری‌کانی، سیستم آموزشی منطقه تل تمر و مناطق روستایی آن را تحت تأثیر قرار داد. برخی از مدارس به دلیل اسکان مهاجران و تخریب بخشی از آنها بدون آموزش ماندند. طی چهار سال تلاش کرده‌ایم مشکل کودکان بدون آموزش را حل کنیم با کمک هیئت تعلیم و تربیت منطقه جزیرە، راه حلی موقت برای کودکان مهاجر ارائه کردیم که ممکن است این وضعیت در روزها و سال‌های آینده بهبود یابد. اکنون ١٠ مدرسه در تل نصری، تل مخاس و تل رومان ایجاد شده است و اولین بار است که کودکان مهاجر در مدارس درس می‌خوانند.

بهیە ممو در مورد تأخیر ادامە تحصیل دانش‌آموزان گفت: یک سال دانش‌آموزان روستاها را به مدارس شهرستان می‌آوردیم تا دیر درس نخوانند، اما چون تعدادشان زیاد بود، دیگر این امکان وجود نداشت. مدارس باز شد، اما با بزرگ‌شدن بچەها برای دانش‌آموزان مشکلاتی بە وجود آمد، مثلا بچه‌هایی کە قرار بود کلاس پنج و شش باشند امروز کلاس اول را می‌خوانند اما الان ما و دانش‌آموزان از صفر شروع می‌کنیم. مهم این است که دانش‌آموزان خواندن و نوشتن بیاموزند سپس با توجه به شرایط خود ثبت‌نام می‌کنند. تدریس در این کلاس‌‌ها بە زبان کوردی و عربی است. ما نمی‌توانیم آمار نهایی را بدهیم زیرا ثبت‌نام در حال انجام است، حداقل در هر روستا ١٠٠ تا  ٣٠٠ دانش‌آموز وجود دارد، تعداد دانش‌آموزان بسیار زیاد است کلاس‌ها کافی نیست و به عنوان یک راه حل موقت هرکدام از کلاس‌ها سە روز در هفتە خواهد بود و در عین حال فقط شاخه‌های اصلی مانند ریاضی و زبان تدریس می‌شود.

 

آموزش بر اساس اصول یک ملت دموکراتیک

بهیە ممو با اشارە به تعلیم اصول ملت دمکراتیک، تأکید کرد: تعلیم از هر جهت مهم است، در بحبوحه حملات بە این مناطق تلاش می‌کنیم بچه‌ها بدون آموزش نماندە و تحصیلات خود را ادامە دهند. همچنین برای هر دو جنس درس خواندن و بازی با هم بسیار مهم است تا حس آرامش بین دانش‌آموزان ایجاد شود و خود را از نظر آموزشی بیشتر پرورش دهند. قطعا در آموزش مدرسه، تغییر طرز فکر وجود دارد.

بهیە ممو در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری در مورد کمک خانواده‌های مهاجر، گفت: کمک خانواده‌ها در امر آموزش بسیار حائز اهمیت است، در حالیکە بر اثر حمله و تخریب بسیاری از مدارس، سیستم آموزشی آسیب دید، خانواده‌ها بودند که خانه‌ها و اتاق‌ها را در اختیار مدیریت قرار دادند و آنها را تبدیل به مدرسه کردند. امیدواریم خانواده‌های مهاجر  به ما کمک کنند، تا با هم بتوانیم فرزندان خود را از جهل نجات دهیم آنها را تربیت کنیم، همبستگی آنها برای ما در این روند بسیار مهم است.

ریماس حسن، ٩ ساله، مهاجری از روستای اشغالی اریشا در سری‌کانی است و اکنون به همراه خانواده خود در روستای تل نصری زندگی می‌کند. با لبخندی بر لب می‌گوید: به خاطر آمدن به مدرسه خیلی خوشحالم، الان داریم خواندن و نوشتن یاد می‌گیریم و معلممان خیلی کمک می‌کند، می‌خواهم تمام وقتم را با دوستانم بگذرانم و روز تعطیل را نمی‌خواهم.