«سویدا نشان‌دهندە چهره واقعی دولت دمشق»

ایمان ابو عساف فعال حقوق بشر، با اشارە بە جنبش مردمی در سوریه، خاطرنشان کرد: جنبشی که از سویدا آغاز شد، چهره واقعی دولت دمشق را آشکار کرد.

راشیل جونیور

سویدا- تظاهرات مردمی با حضور چشمگیر زنان در شهر سویدا سوریه علیه دولت دمشق آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ایمان ابو عساف، یکی از اعضای سازمان حقوق بشر سویدا، بحران سوریه و تظاهرات جاری در سویدا را ارزیابی و تصریح کرد که جنبش مردمی از سال ٢٠١١ در سوریه ادامه دارد و مردم بر فشارهای مانع غلبه کرده‌اند.

 

«تشدید فقر و گرسنگی در سوریە»

ایمان ابو عساف از ظهور جنبش مردمی با انقلاب سوریه خبر داد و گفت: احزاب تمامیت خواه و حکومت دیکتاتوری خواسته‌های مردم را نادیده می‌گیرند. فساد رژیم سوریه موجب تشدید فقر و گرسنگی و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شدە است این وضعیت مشکلات داخلی و بین‌المللی را نیز به همراه داشت. قانون و عدالت به طور یکسان بین مردم اجرا نمی‌شود و این باعث ایجاد سردرگمی در مفهوم هویت می‌شود. در نتیجه این سیاست رژیم، وحدت سوریه به وجود آمد. ما قبل از دولت برگشتیم، بحران در حوزه هویت بە چالشی دیگر تبدیل شدە و این باعث آسیب بیشتر به سوریه شد.

 

«مفاهیم ملی گرایی و تبعیض احیا شد»

ایمان ابو عساف با بیان اینکه این حزب به یک حزب فرقه‌ای و قبیله‌ای تبدیل شده است، گفت: مفاهیم منطقه‌ای، ملی‌گرایی و تبعیض در سوریه احیا شده است. هر انقلابی که توسط خلق به نتیجه می‌رسد بیش از یک راه دارد. ما در مرحله یک انقلاب جدید هستیم. بحران اقتصادی عمیق‌تر می‌شود، مردم در قحطی هستند و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، رویکرد نظام یکسان باشد، مصوبه ۲۲۵۴اجرا نشود و جامعه به وظیفە خود عمل نکند، اوضاع بدتر می‌شود.

ایمان ابو عساف با اشاره به اینکه منتقدان دولت دمشق به میدان رفتند، ادامه داد: در ابتدای جنبش واقعیت چیز دیگری بود. این رژیمی را نشان می‌دهد که خلق‌ها را تحت کنترل درآورد، زندانی و سرکوب کرد و هدف قرار داد. جنبش مردمی سویدا چهره واقعی حکومت را آشکار کرد. زنان بیش از حد قوی بودند، به همین دلیل آنها را دستگیر، شکنجه و مورد تجاوز قرار دادە و حتی به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها کشتند،  جنبش مردمی به همه ثابت کرد که دولت دمشق یک دیکتاتور ظالم است که همه اتحادیه‌ها را هدف قرار می‌دهد. زنان در دوران حکومت بشار اسد رنج‌های زیادی را متحمل شدند. رژیم اسد فشار بر مردم را دوچندان کرد و جامعه را تحت فشار قرار داد بە طوری کە نمی‌توانست برای آزادی خود کاری کند.

 

«حتی در برابر قانون، زنان به حقوق اولیه خود نمی رسند»

ایمان ابو عساف با اشاره به اینکه سیاست اجتماعی حقوق زنان در حزب بعث گنجانده شده است، گفت: با وجود اینکه قوانینی وجود دارد اما زنان حقوق اولیه خود را از راە قانوی بە دست نمی‌آورند، رژیم مانند دوره قرون وسطی عمل می‌کند. تغییرات بسیاری از این قوانین ناشی از خاموش‌شدن صداهای فمینیستی است. موادی در قانون مدنی وجود دارد که ناقض حقوق زنان است، ما به مبارزه برای تغییر آنها ادامه خواهیم داد. حضور زنان در احزاب و نهادهای سیاسی مهم است.

 

«جامعه باید با همه اعضایش آزاد باشد»

ایمان ابو عساف با یادآوری اینکه در کنار تحرکات مردمی، افرادی که بازداشت می‌شوند با اعمال خشن زیادی مواجه می‌شوند، گفت: این وضعیت مستند به شواهد است. برای اینکه زنان بر آنچه تجربه می‌کنند غلبه کنند، از درمان‌های روانی استفادە می‌کنند. همچنین بسیاری از زنان اعضای خانواده خود را در بازداشتگاه‌ها از دست دادند و مجبور به سرپرستی فرزندان خود شدند. در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی، زنان در فقر به سر می‌برند. این زنان هنوز در ابتدای راه هستند. تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نخواهد بود، جامعه باید با همه اعضایش آزاد باشد.