۶ مانع عمده ورود زنان به بازار کار

یک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی دلایل موانع ورود زنان به بازار کار را برشمرد و عمده دلایل آن را به ۶ گروه تقسیم کرد.

 

مرکز خبر- به نقل از ایسنا، زهرا فتوره‌چی در این مورد عمده موانع را به شش گروه تقسیم کرد و گفت اولین مانع فقدان اعتماد به نفس بخاطر کمبود مهارتهای کاربردی در سیستم آموزشی و عدم حمایت خانواده‌ها از کارکردن زنان موجب پایین آمدن انگیزه و کاهش مشارکت آنها در اقتصاد می‌گردد.

وی دومین عامل را فرهنگ و نوع نگاه جامعه دانست که فرد مقید به آن کار خارج از خانه را به عهده‌ی مرد و امور خانه‌داری را وظیفه‌ی زن می‌داند که این باور غلط نیروی فعال زنان را محدود و تضعیف می‌کند.

وی در ادامه‌ی موانع فرهنگی به کلیشه‌های جنسیت‌زده اشاره کرد که فرهنگ مستبد مردسالاری این باور را ترویج می‌کند که حضور زنان در جامعه و کار کردن در کنار مردان قابل قبول نیست.

فتوره‌چی در ادامه‌ی سخنانش به موانع قانونی اشاره کرد که با تم مردمحور و قیومیت کامل مردانه به زنان نگاهی صغیر دارد و زن را موظف می‌کند برای کار در خارج از خانه رضایت همسر خود را جلب کند که این خود مشکلی سر راه زنان به‌ خصوص در خانواده‌هایی با پیشینه‌ی سنتی یا مذهبی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه اردبیل در ادامه به موانع سازمانی سر راه زنان اشاره کرد و گفت: بسیاری از سازمانها و مسئولان آن هنوز بر این باورند که محدودیت‌هایی برای توانایی زنان وجود دارد و چنین باورهایی تعیین سقف شیشه‌ای برای توانایی زنان و مانع حضور در این نیروی مولد و موثر در تولید است.

وی در ادامه‌ موانع مالی را برشمرد و گفت: سیستم مالی نیز مانعی برای مشارکت فعال زنان در کارآفرینی است و با سخت‌تر شدن وصول تسهیلات بانکی زنان مجبور می‌شوند به دنبال سرمایه برای فعالیت خود به نفر سومی وابسته باشند که خود محدودیت آفرینی و عقب راندن زنان را به همراه دارد.