زنان باشور در کنفرانس بغداد خواستار وحدت زنان شدند

زنان باشور کوردستان خواستار اتحاد و حمایت برای ایستادگی در برابر دشمنان و متوقف کردن کشتار و نسل‌کشی علیه زنان و ملت کورد هستند.

توار پینجوینی

 

بغداد- روز یکشنبە  ۳۰ ژوئیه، کنفرانس بین‌المللی زنان عراق با موضوعیت «کشتار زنان، زنان ایزدی نمونەی بارز آن»، به رهبری انجمن زنان عراق، جنبش آزادی‌بخش زنان ایزدی و زنان جامعه مدنی عراق، در سالن هتل بغداد در بغداد پایتخت عراق با شعار «با ارادەی زنان آزاد، با نسل­کشی شنگال مقابله خواهیم کرد» برگزار شد.

این کنفرانس در آستانەی سالگرد نسل­کشی ایزدی‌ها و با هدف رسیدن به عدالت قضایی در عراق و سوریه به ویژه برای ایزدی‌ها و اثبات جنایات داعش و مجازات عاملان، برگزار شد. این کنفرانس همچنین از طرف‌های منطقەای و بین‌المللی خواست تا نسل‌کشی شنگال را همانطور که در پارلمان‌های اقلیم کوردستان، عراق و بسیاری از کشو­رهای دیگر به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی به رسمیت بشناسند.

 

«برای جلوگیری از نسل‌کشی دوباره، اتحاد ملی و اتحاد زنان ضروری است»

شادی ابوبکر، استاد دانشگاه و فعال مدنی گفت: «هدف اين کنفرانس اساساً افزایش آگاهی نسبت به مسائل و مشکلاتی است کە زنان شنگال طی کردەاند و جلوگیری از تکرار دوباره نسل­کشی زنان است. برای این منظور بايد يک اتحاد ملی در عراق برقرار شود تا زنان بتوانند روی پای خود بايستند و از خود به عنوان زنانی که در روژآوای (غرب) کوردستان با فکر و جسمشان مبارزه کردەاند محافظت کنند.»

وی تصریح کرد: «زنان همیشه باید آگاه باشند که هر لحظه ممکن است کشتار آنها تکرار شود، بنابراین برگزاری چنین کنفرانس‌هایی برای آگاەسازی زنان کورد و عراقی از این وقایع ضروری است تا از تکرار دوباره آنها جلوگیری شود.»

در ادامە افزود: «اگر مردم عراق و مردم کورد، به ویژه زنان، با هم متحد نشوند، کشتار و نسل­کشی همچنان ادامه خواهد داشت. اجماع زنان و ملت­های مختلف راهی برای جلوگیری از این نسل‌کشی‌ها است.»

 

«فاجعەای که در شنگال علیه مردم و زنان انجام شد، فراموش نشدنی است»

نرمین حسین، معلم کە از شهر سلیمانیه در کنفرانس حضور یافتە می­گوید که به عنوان نماینده زنان کورد در باشور کوردستان در این کنفرانش مشارکت یافتە و برگزاری این گونه کنفرانس­‌ها و مشارکت زنان را قابل اهمیت می‌داند و می­‌گوید: «دشمنان همواره تلاش کردە­اند همانند آنچە در شنگال انجام دادند کوردها وبه ویژه زنان را نابود کنند.»

وی تصریح کرد: اگرچه در تمام تاریخ، کوردها شاهد نسل‌کشی و اشغال بودەاند، اما کاری که در شنگال انجام شد نه تنها تهاجم و حمله، بلکه فاجعەای علیه این مردم و زنانشان بود.

او مبارزات زنان را یک مانع بزرگ در برابر نسل‌کشی مجدد کوردها و زنان می‌بیند، زیرا ملت کورد نیز مانند هر ملت دیگری حق زندگی آزاد دارند.