TJK-E: Erkek-devlet şiddetine karşı yaşamı savunacağız

TJK-E, 25 Kasım’da her yerde alanlarda, eylemde olacağını duyurarak tüm kadınlara mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

Haber Merkezi- Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

25 Kasım’ın "Jin, Jiyan, Azadî ile Kadın Devrimine Yürüyoruz!" çalışması kapsamında karşılandığı belirtilen açıklamada “25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü vesilesi ile faşist Trujillo rejimine karşı özgür bir yaşamdaki ısrarın ifadesi olan Mirabel kardeşleri, yine Saraları, Hevrin Xelefleri, Evinleri ve bu yolda direnen, emek veren, bedel ödeyen tüm kadınları sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onların özgür bir yaşama olan inancı ve aşkı kadınların özgürlük mücadelesi bugün tüm dünya kadınlarının isyanına dönüşmüştür” denildi.

Mücadele kararlığına dikkat çekilen TJK-E açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün artık ulus-devletlerin ve egemen erkek aklın birlikteliği çok daha çarpıcı görülmekte, kadın direnişine karşı her türlü yol ve yöntemi kullanarak pervasızca saldırmaktadır. Eril iktidarlar başkaldıran ve örgütlü kadınlardan her zaman çok korkmuşlardır. Tarih boyunca kadınların onlar için öngörülen sınırları aşmaları hep kaygıyla karşılanmış, iktidarın tüm olanakları seferber edilerek bu kadınlara karşı tehdit ve şantajla korkutup sindirme, tüm bunlar sonuç vermiyorsa hapse atma veya katledilme yoluna başvurulmuştur. Ancak kadınlar yürüttükleri mücadeleyle kırım politikalarını giderek daha fazla deşifre etmekte ve buna karşı mücadeleyi yükseltmektedir. 21. yüzyılın kadın yüzyılı olacağı gerçeği bugün dünyanın dört bir yanında büyüyen kadın özgürlük mücadeleleri ile kendini daha fazla göstermektedir. Kadınlar şiddet, baskı, tecavüz ve katliamlara karşı büyük bir uyanış içindedir. Kadın düşmanı olan bu kirli sisteme karşı en büyük güç bugün kadının örgütlü gücüdür. Bu nedenledir ki gelişen kadın uyanışından büyük bir korku duyulmaktadır. Mirabel kardeşlerden Sakine Cansızlara, Rosalardan Evin Goyilere uzanan bu direniş özgür ve eşit bir yaşamın ayak sesleridir. Kadınlar tüm alanlarda sistem karşıtı mücadelelerde öncü güçtür.  21. yüzyıla kadın devriminin damgasını vuracağı yüzyılın ilk çeyreğinde kendini göstermiştir. Egemen sistem tarafından engellenmek istenen tam da budur.

‘Kadın özgürlük devrimi tüm ezberleri bozdu’

Bu sistemde kölelik, iradesizlik, örgütsüzlük, mücadelesizlikten başka yaşam şansı kadınlara ve kadınlar şahsında topluma tanınmamıştır. Ancak dayatılan tüm bu karanlığa karşı Kürdistan’da da Önder Apo'nun tarihi çıkışı ve özgürlük yürüyüşü ile devrimci mücadele ve direniş özgür kadın, özgür yaşam ve insanlık hakikati temelinde yeniden yaratılmıştır. Önder APO, toplumun kurtuluşunu kadın kurtuluşu olarak tanımlamış ve bu tanımlama gün geçtikçe daha derin bir kendini göstermektedir. Önder Apo'nun en büyük projesi olan kadın özgürlük devrimi tüm ezberleri bozmuş, toplumsal sorunlara ve toplumsal yeniden inşaya yeni bir bakış açısı kazandırmış, yeni mücadele yöntemleri ortaya koymuştur.

‘Eylemlerimizi büyüteceğiz’

Tüm bunlara karşı AKP-MHP faşist rejimi, Önder Apo’nun üzerindeki tecridi derinleştirmiş, soykırım politikalarıyla Kürt kadınlarını ve demokratik güçleri hedeflemiştir. Kadın düşmanı olanı faşist rejim her türlü yöntem ile en çok kadınlara saldırmaktadır. İmha ve savaş yöntemleriyle sonuç almak isteyen AKP-MHP faşist rejiminin bu soykırım saldırılarına başta özgürlük gerillaları olmak üzere kadınlar ve halkımız mücadeleyi yükselterek cevap vermiştir. Biz kadınlar ‘Önder Apo’ya özgürlük, Kürt Sorununa Siyasi Çözüm’ hamlesi kapsamında eylemlerimizi büyüteceğiz. Faşist AKP-MHP rejiminin ve işbirlikçisi KDP’nin sonunun büyük bir kaybediş olacağının garantisi işte kadınların bu iradesinden ve gücünden gelmektedir. Her diktatörlük gibi bu diktatörlüğün sonunu da getirecek olan kadınlar olacaktır. Kadın mücadelesi “Jin Jiyan, Azadî” felsefesinden yola çıkarak bu yeni mücadele dönemine geçmiştir. “Yeni bir dünya mümkün” hakikati artık kadın mücadelesinde ifadesini bulmaktadır. Bu aynı zamanda kadın devrimini gerçekleştirmeyi de mümkün kılmaktadır. Kadınlar bu irade ve inançla mücadele etmektedirler. Kuşkusuz büyük bedeller ödüyoruz, özgürlük bilincimizi derinleştiriyor ve irademizi güçlendiriyoruz. En önemlisi de örgütlenmemizi büyütüyoruz. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele gününü bu temelde anlamlandırıyoruz.

‘Kadınlar mücadeleden vazgeçmedi’

Egemen sistemin kadınlara dönük yürüttüğü saldırılar sistematik olarak aralıksız devam ederken, kadınlar dünyanın her yerinde ‘daha fazla özgürlük’ talebi ile özgürlük mücadelesini büyütüyorlar. Kadınların büyük mücadeleleri ile bugün ataerkil-devletçi sistem köklerinden sallanmaktadır. 2023 yılı Avrupa'da kadınlara yönelik şiddetin, tecavüzün, cinsiyetçiliğin ve kırımın tırmandırıldığı bir yıl oldu. Göçmen kadınların karşılaştığı saldırılar ise çok daha vahim boyutlardadır. Büyük bedeller pahasına kadınların kazandığı haklar iktidarlar tarafından gasp edilmek istendi. Ancak kadınlar tüm bu saldırılara karşı kadınlar boyun eğmedi, mücadele etmekten vazgeçmedi.

Ataerkil sistem kaynağını dinci, ırkçı ve cinsiyetçi politikalardan alan katliam ve şiddet saldırıları ile kadınlara ve halklara soykırımı dayatmaktadır. Bu, özünde kadınlara karşı yürütülen bir savaştır. Kürdistan, Filistin, Ukrayna ve Karabağ başta olmak üzere son bir yılda dünyanın birçok yerinde toplum kitlesel katliamlara, sürgün ve göçe maruz bırakılmaktadır. Ataerkil sistemin çıkar amaçlı yürüttüğü bu katliam ve soykırım politikaları en çok kadın ve çocukları etkilemektedir. Kaynağını cinsiyetçilikten, dincilikten ve milliyetçilikten alan ulus-devletlerin bu kadın kırım ve soykırım saldırılarına karşı kadınların mücadeleyi cephesini büyütmesi her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Kadınlara ve halklara dayatılan bu kirli savaşlara karşı kadınlar özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyütecek, 3. yol temelinde demokratik ulus perspektifi ile gerçek çözümü geliştirecektir. 

Ev içinde görünmeyen emeğinin görünür kılınmasını talep eden, toplumsal eşitlik isteyen kadınlar, aynı zamanda hayatta kalabilmek için de mücadele ediyor. Çünkü en insani hak olan bu talepler, kadınlar için suç kabul edilmekte ve sokak ortasında, evinde, çocuklarının gözleri önünde erkekler tarafından katledilmekteler. Dolayısıyla yasaları, toplumsal cinsiyet kültürü, gelenekleri ile kadını toplumda ikinci cins olarak konumlandıran kapitalist sistem ve bu sistemin uygulayıcısı olan her devlet, katledilen her kadından, cinsel istismara maruz kalan her çocuktan sorumludur. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de kapitalist sistemin tüm bu saldırılarına karşı biz kadınlar mücadele etmeye devam edeceğiz.

‘Erkek-devlet şiddetine karşı yaşamı savunacağız’

Avrupa Kürt Kadın Hareketi olarak bizler bu yıl 25 Kasım’ı ‘Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz’ şiarıyla karşılıyoruz. Dünyanın her tarafında biz kadınlar eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, cinsiyetçiliğe, dinciliğe, milliyetçiliğe, ırkçılığa ve her türlü şiddete karşı mücadele ediyoruz. Ve sonuç alıncaya kadar da bu mücadelemiz devam edecek.  21. Yüzyılın kadın yüzyılı olacağı gerçeği her gün kendini daha güçlü göstermektedir. Kadın hareketi hiç olmadığı kadar evrenselleşip, toplumsal bir güce dönüşmüştür. Bizler Avrupa Kürt Kadın hareketi (TJK-E) olarak 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile her yerde alanlarda, eylemde olacağız. Erkek-devlet şiddetine karşı yaşamı savunacağız.

Bu vesile ile tüm kadınları 25 Kasım dolayısıyla yapılacak tüm eylem ve etkinliklere en güçlü şekilde katılmaya çağırıyoruz.”

Eylem alanları

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü eylem yapılacak yerleri:

FRANSA

Paris Merkez

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Nation

Marsilya

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Canebiére

Rennes

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 15.00

Yer: Charles De Gaulle

Strasburg

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Â Place Dauphine

Mulhouse

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Place de la Bourse Mulhouse

İSVİÇRE

Zürich

25 Kasım Gece Yürüyüşü

Saat: 19.00

Yer: Kanzlei/Zürich

Basel

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 16.00

Yer: Claraplatz

Bern

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 18.00

Yer: Bern Parlamentosu önü

Biel

25 Kasım Yürüyüş

Saat:11.00

Yer: Biel Bahnhof

Cenevre

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 14.00-16.00

Yer: Fontaine de l'Escalade'de

Lozan

25 Kasım Eylem

Saat: 17.00

Yer: Place De La Palud

HOLLANDA

Rotterdam

25 Kasım Merkezi Yürüyüş

Saat: 13.00

Yer: Rotterdam Centeaal Station

BELÇİKA

Brüksel

25 Kasım Miting

Saat: 13.00

Yer: Gare Centrale

İSKANDİNAVYA

Stockholm

25 Kasım  Yürüyüş-Miting

Saat 15.00

Yer: Slussen/Stockholm

Oslo

25 Kasım Miting

Saat: 13.00

Yer:  Stortinget (parlamento önü) Oslo

Kopenhagen

25 Kasım İnfo Çadırı

Saat: 18.00

Yer: Rådhuspladsen/Kopenhagen

AVUSTURYA

Viyana

25 Kasım Yürüyüş

Saat: 17.00