پایان دادن به بارداری یا سقط جنین امری شخصی و مربوط به زن است

نویسندە: شادی احمدیان

سقط امروزه به یکی از مباحث قابل توجه جوامع مختلف به ویژه در ابعاد سیاسی اجتماعی، فرهنگی و درمانی تبدیل شده است. پارادوکس حاصل از ضرورت های انکارناپذیر از یک سو و ممنوعیت شرعی و قانونی از سوی دیگر، به چالشی برای جوامع اعم از پیشرفته و جهان سوم بدل گردیده است.

روزانه  در حدود ۹۱ هزار حاملگی در دنیا ثبت می‌شود که در حدود یک چهارم آن ناخواسته است و از این تعداد ۱۵۰ هزار مورد از طریق سقط قانونی و غیر قانونی به علت بسیاری از مسائل اجتماعی شامل تعداد فرزندان، تجاوز، جنسیت و... خاتمه می‌یابند.عوارض وابسته به حاملگی و سقط جنین سالانه نیم میلیون زن را در جهان می‌کشد و باعث بروز ناتوانی در تعداد بیماری می‌شود. با وجود تلاش‌های بسیار زیاد جنبش‌های حقوقی زنان، باز هم انواع و اقسام قانون‌ها بر علیه سقط جنین وضع می‌گردد که جان و زندگی زن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دیدگاه‌های مختلفی درباره سقط جنین، از منظر اخلاقی طرح شده برخی معتقدند سقط جنین بلحاظ اخلاقی مطلقا نادرست است حتی در صورتی که جان مادر در معرض خطر باشد. عده‌ای نیز میان مراحل مختلف بارداری و علت سقط جنین تفاوت قائلند. برخی میان بارداری خواسته و ناخواسته این تفاوت را قائلند اما این تصمیمی گیری توسط چه کسانی باید انجام شود؟ اینکه در بدن و بر بدن یک زن چه می‌گذرد چگونه در عرصه های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد؟

 

سقط جنین تصمیم قانون، مذهب، خانواده، جامعه، مرد یا زن است؟ آیا مخالفت با سقط جنین راهی برای کنترل بیشتر بدن زن است؟

باید در این مورد آگاهی‌رسانی شود که سقط جنین و تصمیم گرفتن برای سقط جنین یکی از سخت‌ترین تصمیمات برای یک زن است؛ هم عوارض به شدت روحی و جسمی دارد و وقتی که به مرحله جراحی می‌رسد می‌دانیم که یکی از دشوارترین جراحی هاست که صورت می‌گیرد. این طور نیست که بعضی صحبت می‌کنند که این دخترها و خانم‌ها دقت نمی‌کنند و باردار می‌شوند و بعد سقط می‌کنند .

در جنبش‌های فمینیستی، رفع ممنوعیت سقط جنین به عنوان یک مطالبه و خواسته زنان مطرح شده است. آنها معتقدند که حق پایان دادن به بارداری یا سقط جنین امری شخصی و مربوط به زن است زیرا موضوعی ست که به بدن زن مربوط است و ربطی به حوزه اختیارات دولت ندارد. علاوه بر این ممنوعیت سقط جنین ناشی از نادیده گرفتن حقوق انسانی زنان است که عدم آن عدم حقوق برابر زن در سیاست گذاری‌های دولتی است

سقط جنین چه قانونی باشد و چه غیر قانونی، پدیده ای اجتناب ناپذیر است و به وفور در جهان انجام می‌شود . نگاهی به آمارها نشان می دهد که غیرقانونی کردن سقط جنین نتوانسته میزان آن را کاهش دهد. نتیجه غیرقانونی بودن پایان دادن به بارداری، سوق‌دادن و اجبار زنان بخصوص قشر فقیر  به استفاده از روش های غیربهداشتی، ناامن و خطرناک سقط جنین بوده است.

راهکارهای جهانی برای کاهش سقط جنین وتبعاتش شامل موارد زیر است: ١- تعداد بارداری ناخواسته بافراهم کردن روش‌های پیشگیری ازبارداری وآموزش استفاده ازاین روش‌ها کاهش یابد.  ٢-شرایطی ایجاد شودکه زنان به جای روش های زیرزمینی وخطرناک از روش‌های ایمن و بهداشتی سقط جنین استفاده کنند.  ٣- باتوجه به واقعیات اجتماعی، قوانین مربوط به سقط جنین بازنگری شوند.