«تنها راه حل برون رفت از بحران‌های چندگانه کنونی، امرالی است»

صالحه آیدنیز، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP)، اعلام کرد که تنها راه حل برون رفت از بحران‌های چندگانه کنونی، امرالی است. وی تاکید کرد که آزادی فیزیکی اوجالان باید بدون هیچ شرط و قیدی تضمین شود.

مدینە مامداوغلو

آمد - در پایان هفته گذشته، دو بیانیه جداگانه در استانبول و آمد منتشر شد که خواهان تضمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد بودند. عبداللە اوجالان به مدت ٣٢ ماه است که در زندان امنیتی عالی امرالی نوع F در انزوای کامل به سر می‌برد و تاکنون هیچ خبری از وضعیت ایشان منتشر نشده است.

این بیانیه‌ها توسط هنرمندان، روشنفکران، اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی امضا شده‌اند. در متن بیانیه‌ها بر بحران‌های متعدد و وضعیت جنگی موجود در خاورمیانه و ترکیه تأکید شده و علاوه بر آزادی فیزیکی عبداللە اوجالان، خواستار یافتن راه حلی دموکراتیک برای مسئله کوردها نیز شده‌اند.

صالحه آیدنیز، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، در واکنش به این فراخوان‌ها ضمن ارزیابی آنها، بر ضرورت تضمین آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان تأکید کرد. وی گفت علیرغم بحران‌های کنونی، عبداللە اوجالان همچنان اراده خود را برای یافتن راه حل و صلح از دست نداده است.

 

«طرح کنفدرالیسم دموکراتیک اوجالان امید به صلح در منطقه را زنده کرد»

صالحه آیدنیز، به پروژه دموکراتیک خاورمیانه اشاره کرد که به گفته وی یک راه حل بسیار مشخص و عینی در برابر بحران‌های متعدد منطقه است.

آیدنیز نقش عبدالله اوجالان را در پیشبرد این پروژه و دستیابی به صلح و دموکراسی شرافتمندانه، امیدبخش دانست. وی تأکید کرد که برای رشد و تحقق این پیشنهاد، آزادی عبداللە اوجالان ضروری است.

آیدنیز خاطرنشان کرد نقش عبداللە اوجالان در میان مردم کورد و نیز سایر ملل جهان به عنوان افقی روشن دیده می‌شود و مردم با ایمان بزرگی به این مأموریت او متعهد هستند. وی افزود که امروزه نویسندگان و روشنفکران در سراسر جهان، با عدم پذیرش انزوای اوجالان، روندی را برای تضمین آزادی ایشان آغاز کرده‌اند که ما نیز از طریق یک اعلامیه چندصد نهادی، از این فرایند حمایت می‌کنیم.

 

«اتخاذ راه حل‌ دموکراتیک، کلید گذار از بحران‌ها»

صالحه آیدنیز در پاسخ به اظهارات دولت مبنی بر پایبندی به روند صلح، با اشاره به پاسخ دولت به این پایبندی با اعمال سیاست انزوا، بر مسئله رو به رشد کوردستان و سایر مشکلات موجود تأکید کرد.

آیدنیز تصریح کرد: جمهوری ترکیه که وارد صدمین سالگرد تأسیس خود شده است، دموکراتیک نیست و مسئله کوردها نیز به دلیل عدم دموکراتیک شدن، به صورت حل نشده باقی مانده است.  

وی افزود: برای حل بحران‌های موجود در این سیستم قبل از عمیق‌تر شدن آنها، باید راه‌های دموکراتیک‌تری در پیش گرفته شود. عبداللە اوجالان به روشنی راه حل را بیان کرده است. ما در ترکیه فرایند سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ را بە یاد داریم. عبدالله اوجالان در فرایند سال ۲۰۱۵ نیز با وجود فشارها، اراده قوی خود را برای حل مسئله کوردها از طریق روش‌های دموکراتیک نشان داد.

آیدنیز خاطرنشان کرد: اما سیستم از سال ۲۰۱۵ تاکنون با اعمال سیاست انزوای شدید علیه اوجالان به این پیشنهاد راه حل پاسخ داده است. ترکیه با این سیاست انزوا تلاش می‌کند سیستم دولت-ملت باطل شده را با جنگ و سرکوب حفظ کند.

 

«دستاوردهای مردم کورد هدف قرار گرفته است»

صالحه آیدنیز با اشاره به پافشاری دولت بر ادامه جنگ و اعمال محرومیت، اظهار داشت: امروز در تمام منطقه خاورمیانه جنگ‌های بسیار جدی در جریان است و پیش‌بینی می‌شود این بحران‌ها به بسیاری از مناطق دیگر نیز سرایت کند. در مقابل، عبدالله اوجالان سال‌ها پیش اظهارات بسیار روشنی در مورد جنگ در خاورمیانه و راه حل‌های آن داشته‌اند.

وی افزود: در حالی که انزوا علیه پیشنهادات راه حل ایشان ادامه دارد، دستاوردهای مردم کورد در تمام عرصه‌ها هدف قرار گرفته است. علیرغم جنایات جنگی در باشور، روژآوا و مخمور، سکوت موجود دقیقاً حمله‌ای علیه ساخت خاورمیانه دموکراتیک است که عبداللە اوجالان پیشنهاد داده‌اند.

 

«تنها راه حل پارادایم ملت دموکراتیک است»

صالحه آیدنیز، در اظهاراتی با تأکید بر لزوم پایان دادن به انزوا برای برقراری صلح در خاورمیانه و ترکیه، بیان کرد: ما معتقدیم در برابر این نظام حاکم، ساختن یک زندگی دموکراتیک امکان‌پذیر است. روژآوا این امکان را عملی کرده و امروز برای تمام دنیا امید شده است. مردم جهان دیده‌اند که نظام حاکم یک نظام ایده‌آل نیست و روژآوا آن را بە خوبی نشان داده است. ما به شدت بر این باوریم که پارادایم ملف دموکراتیک که با بنای پایه‌های اجتماعی و دیدگاه عبدالله اوجالان شکل می‌گیرد و مردم قادر به حکومت بر خود می‌شوند، راه حل است.

آیدنیز افزود: ما نیز امروز با انتشار اعلامیه‌ای، بر لزوم پشتیبانی از دموکراسی و صلحی که عبدالله اوجالان پیش بردەاند، تأکید می‌کنیم. برای این منظور، باید فوراً آزادی فیزیکی عبداللە اوجالان تضمین شود. آزادی ایشان برای دموکراتیزه شدن ترکیه و برای خاورمیانه، فرصت بزرگی است.