بریوان یونس: در جلسات چهارجانبه، توطئەهای جدیدی علیه خلق‌ها انجام می‌شود

بریوان یونس، عضو مجمع عمومی کنگرە ستار، نشست چهارجانبه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه را مورد ارزیابی قرار داد.

سورگل شیخو

قامشلو- در ١٠ می نشستی چهارجانبه با حضور وزرای خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه در مسکو برگزار شد در همین زمینه بریوان یونس عضو شورای عمومی کنگرە ستار هدف و نتیجەی این نشست را مورد ارزیابی قرار داد.

بریوان یونس با توجه به بحران‌ها و تنش‌هایی که در سوریه اتفاق می‌افتد، آگاهی ملت از دولت را بزرگترین مانع دموکراسی دانست و خاطرنشان کرد: در این نشست چهارجانبه محاسبات جدیدی علیه مردم انجام می‌شود.

 

«آگاهی دولت-ملت مانعی بر سر راه دموکراسی است»

بریوان یونس با بیان اینکه پس از هر نشستی که این کشورها در آن شرکت می‌کنند، حمله جدیدی به ویژه بە شمال و شرق سوریه صورت می‌گیرد، ادامه داد: چرا این همه کشور دور هم جمع می‌شوند تا با گروه‌هایی که ١٢ سال است در سوریه برای اتحاد و حفظ خاک این کشور از تجزیه حضور دارند بجنگند؟ این تروریست‌ها از نظر آنها چه کسانی هستند؟ یا اینکە آنها هم منافعی دارند و با ضمانت روسیە می‌خواهند بە آن دست یابند.

بریوان یونس به بازگشت سوریه از اتحادیه عرب اشارە کرد و در ادامه سخنان خود گفت: انگار هیچ چیز در سوریه بی‌ثبات نیست، جنگی رخ نداده است، خونی ریخته نشده است و دولت سوریه هیچ جنایتی مرتکب نشده است، همه اینها منبع تشدید درگیری در سوریە است. آگاهی دولت-ملت حاکم که کشورها بر اساس آن ساخته شده‌اند، اجازه پیش‌بینی برای دموکراسی مردم یا راهی برای ایجاد دموکراسی را نخواهد داد.

 

«هدف قرار دادن زنان»

بریوان یونس از اینکه با هدف قرار دادن زنان می‌خواهند مواضع ابراز شده را سرکوب کنند، بیان کرد: بدون شک نتیجه این نشست بر رهبران احزاب و تشکل‌های زنان تأثیر خواهد گذاشت، زیرا فعال‌ترین زنان و کسانی که جامعه خود را رهبری کردە و آنها را به سمت آزادی هدایت می‌کنند مورد هدف دولت ترکیه قرار می‌گیرند، مقامات تلاش می‌کنند قدرت خود را افزایش دادە و به کشتن زنان، برهم زدن آرامش مردم و حملات سیستماتیک بیشتر ادامە دهند.

 

انتخابات باکور کوردستان و ترکیه

بریوان یونس به انتخابات ١۴ ماه می در باکور کوردستان و ترکیه اشاره کرد و گفت: بدیهی است که توده‌های مردم دیگر مانند گذشته از حزب عدالت و توسعه حمایت نمی‌کنند و نیروهای مخالف با قدرت بیشتر به میدان آمده‌اند. بدون شک، این نیز سبب خشم اردوغان شدە و سعی می‌کند با حزب عدالت و توسعه (AKP-MHP) که در حال حاضر پایگاه خود را آماده می‌کند، وارد جنگ شود  شاید پس از این انتخابات آرا دزدیده شود یا جنگی رخ دهد، زیرا اردوغان از شکست خود مطمئن است و بر این اساس در حال آماده شدن برای شروع جنگی است که بتواند حق خود را برای جنگیدن و پیروزی طلب کند.

 

فراخوانی برای اتحاد زنان و مردم

بریوان یونس در پایان سخنان خود گفت: ما در شمال و شرق سوریه انقلاب خود را بر این اساس مدیریت کردیم، انقلاب تغییر و تحول است، دولت-ملت هیچ راه‌حلی نخواهد آورد. زمان خودمدیریت جامعە، دموکراسی و آزادی فرا رسیدە است تا مردم و جامعه همه بتوانند در سرزمینی آزاد، مشترک و برابر، عدالت و صلح زندگی کنند. ما در حال گذراندن یک روند بسیار مهم هستیم و می‌خواهیم در حل این بحران کنونی پیشگام باشیم و زنان باکور کوردستان و ترکیه نیز باید در انتخابات حضور یابند. جنبش «ژن ژیان ئازادی» در روژهلات کوردستان نباید متوقف شود همچنین لازم است زنان شمال و شرق سوریه همیشه در میدان باشند و با این همبستگی زنان دور هم جمع شوند و حلقه‌ای برای زندگی برابر و مسالمت‌آمیز تشکیل دهند.