بازداشت شوگار محمدی و خطر دیپورت به ایران

شوگار محمدی و همسرش آمانج منبری دو پناهجوی اهل روژهلات کوردستان که توسط پلیس ترکیه بازداشت شده‌اند در خطر دیپورت به ایران قرار دارند.

 

مرکز خبر-  شوگار محمدی پناهجوی سیاسی که پیشتردر پیامی ویدیویی از بازداشت همسرش حسین (آمانج) منبری خبر دادە و گفتە بود: «همسرش بازداشت و به کمپ دیپورت پناهجویان در ازمیر ترکیه منتقل شده و خود نیز در خطر بازداشت قرار دارد»، ٨ روز پیش توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.

گفتنی‌ست شوگار محمدی و همسرش در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» توسط نیروهای امنیتی مورد تعقیب قرار گرفتە و   مجبور بە ترک محل زندگی و مهاجرت بە ترکیە شدند.

٣٠  فروردین‌ماه سال گذشته، شوگار محمدی که حکم دیپورتش همراه با همسرش از سوی اداره مهاجرت موغلا صادر شده بود، در اعتراض به وضعیت خود و نادیده گرفته شدن پرونده آن‌ها، اقدام به اعتصاب غذا کرد.

لازم به ذکر است، شوگار محمدی و همسرش آمانج منبری زوج پناهنده سیاسی کورد کە سال ١۴٠١ و بدون مدارک قانونی وارد ترکیه شده بودند، در حالی که به بندر مارماریس در غرب ترکیه در حرکت بودند از سوی نیروهای پلیس ترکیه بازداشت و بلافاصله حکم دیپورتشان را از اداره مهاجرت موغلا دریافت کردند.