ابراز همبستگی زنان بنگلادشی با جنبش ژن ژیان آزادی

سی و پنج معلم، سیاستمدار، حقوقدان، پژوهشگر و فعال زن در بیانیه‌ای مشترک حمایت معنوی و همبستگی خود را با جنبش انقلابی در ایران اعلام کردند.

مرکز خبر- در امتداد خیزش انقلابی اخیر در ایران، شماری از زنان معلم، سیاستمدار، حقوقدان، پژوهشگر و فعال با انتشار بیانیەای از جنبش انقلابی کە با رهبری زنان آغاز شد، حمایت کردند.

این بیانیه توسطافردا شناختە شدە از جملە گیتی آرا نسرین، معلم دانشگاه داکا، مشرفه میشو سیاستمدار، رهنوما احمد نویسنده و رانی یان یان، مشاور رئیس حلقه چاکما و دیگران امضا شده و  همبستگی خود را با خیزش انقلابی زنان ایرانی که در پی قتل حکومتی ژینا امینی آغاز شد، اعلام کردند.

زنان بنگلادشی در بیانیەی خود خاطرنشان کردند که حکومت ایران تا کنون بیش از ۵٠٠ نفر از جمله ۵٧ کودک را کشته و ١٩ هزار تن از معترضان را بازداشت کرده است تا جنبش نتواند به یک قیام توده‌ای تبدیل شود.

آنها همچنین با تأکید بر اینکە حکومت ایران برای ایجاد رعب و وحشت و بازدارندگی از انقلاب، معترضان را اعدام می‌کنند نوشتەاند:  دلایل اصلی جنبش مردمی این است که نخبگان مذهبی همه منافع سیاسی را تثبیت کرده‌اند، موقعیت‌هایی فراتر از پاسخگویی را به دست آورده‌ و با استفاده از سرکوب در میان دیگران، مردم را کنترل کرده‌اند.