زنان استان مرکزی رتبەی آخر در اشتغال زنان

مرکز آمار ایران؛ زنان استان مرکزی بیشترین نرخ بیکاری و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در بین دیگر شهرهای ایران دارند.

 

مرکز خبر- به گزارش مرکز آمار ایران، در شاخص مورد ارزیابی نسبت اشتغال زنان جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با عدد ۵.۵ درصد در رتبه‌ی آخر قرار گرفته، این درحالیست که میانگین کشوری در این شاخص ۱۱.۷ است.

طبق این گزارش نرخ مشارکت زنان بالای ۱۵ سال استان مرکزی در فعالیت‌های اقتصادی نیز با عدد ۶.۴ در رتبه‌ی آخر قرار گرفته است و کمترین میزان مشارکت زنان در این زمینە را نیز به خود اختصاص داده است.

استان مرکزی با دارا بودن ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است، که زنان بیش از نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، این درحالیست که کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و اجتماعی به زنان این استان تعلق دارد.

مطابق آخرین آمار ارائه شده از مرکز آمار از نیروی کار در بهار ۱۴۰۰، بیشترین نرخ بیکاری نیز در استان‌های ایران متعلق به هرمزگان ۱۶.۶درصد، کرماشان ٧ .۱۴ درصد و یزد ۱۴درصد است.