مستند «بلطجه» به وضعیت زنان لبنانی می‌پردازد

مستند «بلطجه» حقیقت را در مورد زنانی بازگو می‌کند که با خارجی‌ها ازدواج کرده‌اند و به دلایل سیاسی فرقه‌ای در لبنان اجازه ندارند به فرزندان خود تابعیت لبنانی بدهند.

کارولین بزی

بیروت- زنان لبنانی با چالش‌هایی از سوی قانون و افراد لبنانی روبرو هستند و در معرض ذهنیت فرقه‌ای متحجر قرار دارند.

مستندی به نام «بلطجه» داستان چهار زن لبنانی را روایت می‌کند که با خارجی‌ها ازدواج کرده‌اند و نمی‌توانند تابعیت لبنانی خود را به فرزندان خود منتقل کنند. همچنین این مستند ظلم مربوط به قانون سال ١٩٢۵ و سوء استفاده از رسانه‌های دیجیتال را برجسته می‌کند.

کریمه شبو، مدیر کمپین «شهروندی من، حق من و خانواده من است»، گفت که کلمه‌ی «بلطجه» بە عملی ناپسند گفتە می‌شود و این نشان دهندەی آزار سایبری است، به ویژه برای زنانی که پشت تلفن یا رایانه مورد تجاوز قرار می‌گیرند. همچنین بلطجه‌(قلدر)های سیاسی وجود دارند که به بهانه‌های نژادپرستانه از تغییر قوانین جلوگیری می‌کنند.

 

«این مستند درباره حقوق زنان است»

کریمه شبو می‌گوید: مستند «بلطجه» درباره زنانی است که خواستار برابری در قانون شهروندی هستند، زیرا منفی‌گراها در مورد حقوق زنانی که با خارجی‌ها ازدواج می‌کنند سخن گفته و آنها را مورد حملە قرار می‌دهند. نمی‌توانیم از این اظهارات و حملات عبور کنیم، بنابراین باید مشکل را از نظر قانونی حل کنیم و از تخطی، باج خواهی، تهدید و خشونت، مجازات جلوگیری کنیم و از طریق کلام و دستگیری و تنبیه متهمان مجازات شوند چون این کار مرزهای آزادی و بیان فردی را زیر پا می‌گذارد.

کریمه شبو اعلام کرد که این مستند ١٣ دقیقه‌ای به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول به تجاوز، حملات و تجاوزات در رسانە‌های اجتماعی می‌پردازد و بخش دوم به بهانه‌های سیاسی علیه زنان لبنانی برای عدم اعطای تابعیت به خانواده‌هایشان، علی‌رغم سخنان سیاسی نژادپرستانه علیه برخی از شهروندان می پردازد.

 

«تجاوز، آزادی عقیده و بیان نیست»

کریمه شبو در مورد تجاوز جنسی در رسانه های دیجیتال گفت که این آزادی بیان نیست و حق زنان لبنانی برای اعطای شهروندی به فرزندانشان یک موضوع حقوقی عادلانه است. او گفت: زنان لبنانی وقتی به آنها گفته می‌شود که «از اینجا بروید» تهدید می‌شوند، همانطور که در سند ذکر شده است، این یک سناریو نیست، این گفته‌ها درست است، بسیاری از مردم نمی‌دانند که نوشتن این موارد در چند دقیقه به زنان آسیب می‌رساند. زنان در این مستند داستان زندگی خود را می‌گویند، آنها، زنان و فعالان جامعەی خود را رهبری می‌کنند و در شغل و خانوادەی خود موفق هستند، خودشان به نظرات نامناسب پاسخ دادند و هدف مستند این است که زنان خودشان در مقابل مهاجمان بایستند، زیرا آنها فقط حق دارند.

 

«زنان لبنانی در کشور خود غریبه هستند»

کریمه شبو با اعتراض به توهین‌ها و اظهارنظرهای منفی در مورد زنان لبنانی که با خارجی‌ها ازدواج می‌کنند، گفت: وقتی از زنان می‌خواهند کشور را ترک کنند، آیا این تهدیدی برای حقوق زنان نیست؟ آیا هویت آنها را نمی‌گیرند؟ زنان لبنانی و خانواده‌هایشان در کشور خود غریبه هستند.