حجاب اجباری...مقامات ایرانی در حال سرکوب زنان هستند

زرکه مسلم یکی از اعضای دفتر زنان در مؤسسه مذهبی کانتون کوبانی در روژآوای کوردستان، ، تأیید کرد که مقامات ایرانی به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب، زنان را می‌کشند و هدفشان حذف زنان و هویت آنها از جامعه است.

 

نورشان عبدی

کوبانی – پس از قتل ژینا امینی، زن جوان کورد در ۲۵ شهریور ١۴٠١، توسط پلیس اخلاق تهران به بهانه‌ی عدم رعایت حجاب اجباری، اعتراضات بی‌سابقه‌ای در ایران و روژهلات کوردستان به راه افتاد و شاهد مشارکت گسترده‌ی  زنان و مردان در سطوح اجتماعی و آموزشی بود.

قیام در ایران و روژهلات کوردستان امروز نیز ادامه دارد و زنان و دختران با کوتاه کردن موها و سوزاندن حجاب که به نمادی برای دعوت از مقامات ایران برای اصلاحات سیاسی ، اقتصادی و اعطای حقوق و آزادی آنها تبدیل شده است، مخالفت خود را با سیاست حاکم در قبال زنان ابراز می‌کنند.

 

«دولت ایران از حجاب به عنوان وسیله‌ای برای اجرای سیاست خود استفاده می‌کند»

در خصوص استفاده حکومت ایران از حجاب به عنوان بهانه‌ای برای اعمال تحریم علیه زنان، زرکه مسلم ، یکی از اعضای دفتر زنان نهاد مذهبی در کانتون کوبانی در منطقه فرات در روژآوای کوردستان به خبرگزاری ما گفت: خیزش مردمی در نتیجه بی‌عدالتی، خشونت و ظلم و ستم  خلق ایران و روژهلات کوردستان  از طریق تحمیل قوانین ارتجاعی توسط ذهنیت استبدادی مردسالار شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دولت ایران قصد دارد با اعمال تحریم‌ها و قوانین علیه زنان، اراده‌ی آنها را از بین ببرد و از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم کند و با تاکید بر اینکه مقامات ایرانی به بهانه عدم رعایت موازین حجاب، قوانین خاصی را برای زنان وضع کرده و علیه آنان اعمال خشونت می‌کنند، افزود: زنان در ایران و روژهلات کوردستان به بهانه‌ی قوانين مربوط به حجاب، مورد بدترین خشونت‌ها از سوی مقامات قرار می‌گیرند و در شریعت اسلام هیچ قانونی مبنی بر الزام زنان به حجاب وجود ندارد و اسلام ظلم به زن را به هیچ بهانه‌ای نمی‌پذیرد.

 

مقامات به بهانه‌های سخیف حقوق زنان را زیر پا می‌گذارند

به گفته‌ی زرکه مسلم، مقامات ایرانی به بهانه پیروی از شریعت اسلام، زنان و دختران را تنها به دلیل ظاهر شدن یک تار مو در خیابان‌ها بازداشت و آنها را در زندان‌ها شکنجه کرده و می‌کشند. وی تأکید کرد که اسلام به زنان حق و آزادی داده است و اعمالی را که حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، نمی‌پذیرد.

وی در مورد تحریف حجاب و دین اسلام توسط مقامات ایرانی می‌گوید: ایران از طریق قوانینی که بر جامعه و زنان تحمیل می‌کند، به‌ویژه تلاش می‌کند تا چهره دین مبین اسلام را مخدوش کند، وقتی پوشیدن حجاب فردی را تحمیل می‌کنند و مجبور به انجام کاری می‌کنند که برای او نامطلوب می‌شود، مانند آنچه در ایران شاهد آن هستیم؛ زنان و دختران قیام کردند و همچنین در فرانسه که بی حجابی را تحمیل کردند، زنان برای اعتراض به این قوانین شروع به تظاهرات کردند.

او همچنین با توجه به اهمیت شعار زن زندگی آزادی، بیان کرد که این شعار به صدای زنان در سراسر جهان تبدیل شده است، زیرا هدف آن لغو قوانین و مجازات‌هایی است که به دنبال از بین بردن هویت زنان است. دولت ایران با تحمیل قانون حجاب اجباری بر زنان می‌خواهد به جهانیان ثابت کند که حکومتی استبدادی است که می‌تواند کنترل و قوانین خود را تحمیل کند و ذهنیت مردانه را بر زنان تحمیل کند.

زرکه مسلم با تاکید بر اینکه زنان کوبانی در همبستگی و حمایت از قیام زنان در ایران و روژهلات کوردستان می‌ایستند، این پیام را به زنان جهان می‌دهند که برای حفظ حقوق و هویت خود مبارزه کنند.