Yazar Siham Shara’dan dikkat çeken otobiyografi

“Tarihten Bir Parça... Bir Çiftin Öyküsü” adlı romanındaki çalışmasıyla bilim ve silahlarla mücadele eden Zara Othmani'nin mücadele öyküsüne odaklanılıyor.

NECWA RAHÎM

Cezayir - Yazar ve plastik sanatçısı Siham Shara, yıllarca araştırma, belgeleme, arşivleme ve bilgi toplamanın ardından evli bir çiftin hikayesini ele aldığı otobiyografisini yayınlamayı başardı. Cezayirli yazar Siham Shara, “Tarihten Bir Parça... Bir Çiftin Öyküsü” adlı romanındaki çalışmasıyla bilim ve silahlarla mücadele eden Zara Othmani'nin mücadele öyküsüne ışık tutuyor. Kitabın altıncı baskısında yazar, çeşitli şiir ve düz yazı biçimlerinde yazı alanındaki uzun bir deneyimden sonra, ister felsefede olsun, ister mesaj ve hikaye sanatında olsun, birçok yazılı deneyim yaşadığını söylüyor. Yazar, Tebessa tarihinde öğretmenlik alanına giren ilk kadın olan Zara Othmani’yi tarihin ona zulüm ettiği için yazdığını belirtti. 

Ataerkil zihniyete meydan okudu

Zara Othmani (1934), bilimi ülkesine hizmet için kullandı, düşmanla yüzleşme, bilinci yaygınlaştırma ve cehaletle savaşma planının bir parçası olarak eğitim ilkesini kurdu. Biyografi yazarı Siham Shara, Zara Othmani'nin cesur ve güçlü bir kadının meydan okuması ve mücadelesinin hikayesi olduğunu söylüyor. 1948'de Konstantin'ye giden, burada kadın ve erkekler tarafından eleştirilen, reddedilen Zara Othmani, ataerkil zihniyete meydan okumuş ve toplumun farklı gruplarıyla ilgilenmiş. O süreçte hak ve özgürlükler konusunda farkındalık dersleri vermiş ve kadınları uygar bir şekilde demokrasiyi uygulamaya teşvik etmiş. Ayrıca Zara Othmani, birçok kadına özgürlüğün, kadın özgürlüğünün anlamını, kadının bilincinin gerekliliğini ve eğitim hakkını öğretmiş.

Belgelenmeme üzüntüsü

Siham Shara, romanı aracılığıyla, Ulusal Kurtuluş saflarına katılan ve ‘erkek ortamında’ tüm engellere ve koşullara meydan okuyan bu azılı savaşçının tarihine tanıklık eden ve hala var olan birçok tanıklık ve tarihi belgeyi okuyucuya sunuyor. Siham Shara, “Yönetmen Rene Vauthier’in l'algérie en flamme  filmi ile yine fotoğraf ve belgelerle birçok şeyi kanıtladım” diyor. Yazar, Cezayirli kadın savaşçının yaşadığı sorunlara odaklanıyor. Siham Shara, Cezayir'in Cezayir'deki kadın ve devrimci mücadelenin diğer ikonları gibi Osmanlı kargaşasının tarihini belgelememiş olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.