Afrikalı Kadınlar Günü: Kadınlar bu yıl ‘kalkınmayı’ konuşacak

Afrika'nın siyasi özgürlüğünün elde edilmesi ile kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesinde kadın örgütlenmesinin rolünü tanımak ve onaylamak için belirlenmiş olan Afrikalı Kadınlar Günü, her yıl kıta genelinde 31 Temmuz’da kutlanıyor.

Haber Merkezi - Pan-Afrika Kadın Örgütü'nün (Pan-African Women’s Organization-PAWO) Temmuz 1962'de Dar es Salaam Tanganyika'da (şimdiki adıyla Tanzanya) düzenlediği ilk konferansında 31 Temmuz Afrikalı Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Afrikalı Kadınlar Günü ortak değerler, hedefler ve geleceğe yönelik vizyon ile Afrikalı kadınların güçlü bir Pan-Afrika kimliğinin evrimindeki önemli rolünü hatırlamak ve onaylamak için ulusal, kıtasal ve küresel bir fırsat sunuyor.

Pan-Afrika Kadın Örgütü

Temmuz 1962'de Tanzanya’da kıtanın dört bir yanından Afrikalı kadınlar Afrikalı Kadınlar Konferansı'nda bir araya geldi. Bu konferans tamamı Afrikalı kadınlar tarafından düzenlenen ilk toplantı olma özelliğine sahipti. Konferansa katılan kadınlar, bağımsızlık ve sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtuluş, ırkçılık ve ayrımcılığın tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması, kadınların siyasi alandaki katılımını desteklemek ve Afrikalıların hak ve özgürlükleri için dayanışma içinde birleşerek ortak bir platform oluşturmaya karar verdiler.

Gün ilan edildi

Konferansa 14 ülkeden kadınlar ve birçok direniş örgütü katıldı. Afrika Birliği Örgütü'nün (Organization of African Unity-OAU) kuruluşundan bir yıl önce “Afrikalı Kadınlar Birliği (Union of African Women)” olarak bilinen yeni bir örgüt kuruldu. Bu konferans sırasında 31 Temmuz’un ‘Afrikalı Kadınlar Günü’ olarak kutlanacağı ilan edildi. 1974 yılında “Afrikalı Kadınlar Birliği”nin adı “Pan-Afrika Kadın Örgütü” olarak değiştirildi.

Kadın örgütünün hedefleri

PAWO, beş bölge ofisi ile Afrika Birliği'nin 55 üye devletinin tamamında varlığı bulunan Afrika kıtasındaki kadınları temsil eden bir kuruluş. Kadın örgütünün bazı hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

* Afrikalı kadınların Afrika'nın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine etkin katılımını sağlamaya çalışmak,

* Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsili için mücadeleyi sürdürmek,

* Kadınların güçlendirilmesi ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadele etmek.

Kuruluşundan bu yana PAWO'nun genel merkezine dört ülke ev sahipliği yaptı: Mali (1962- 1968); Cezayir (1968-1986); ve Angola (1986-2008). 2008'den bu yana kuruluşun merkezi Güney Afrika'nın Pretoria kentinde bulunuyor. PAWO Afrika Birliği'nde gözlemci statüsüne sahip.  Örgüt, Afrika Birliği'nden maddi yardım alıyor ve karşılığında Afrika Birliği tarafından yürütülen programları da destekliyor. Ocak 2017'de, Afrika Birliği'nin 28. Olağan Zirvesi sırasında, PAWO'ya uzman bir örgüt statüsü vermeye karar verdi. 21 Şubat 2019'da Afrika Birliği Komisyonu (African Union Commission-AUC) ve PAWO arasında kıtada cinsiyet eşitliği sağlamak ve kadınların güçlendirilmesi için bir mutabakat anlaşması imzalandı.

Afrikalı Kadınlar Günü’nde neler yapıldı?

2021 yılında, Afrikalı Kadınlar Günü “Sanat, Kültür ve Mirasta Afrikalı Kadınlar” sloganıyla kutlandı. Kutlamayla ilgili yayınlanan açıklamada, “Sanat ve kültür aynı madalyonun iki yüzüdür. Birincisi, bir toplumun kültürel gerçekliğini yansıtan sanatsal ve kolektif üretimi oluştururken, ikincisi toplumu bağlar ve toplumsal ve miras sermayesinin şekillendiği temeli oluşturur” denildi.

Bu yıl Afrikalı Kadınlar Günü’nün 60.yılı kutlanılacak. Afrika Birliği, PAWO ile işbirliği içinde 31 Temmuz’da gerçekleşecek kutlamalar için çalışmaya başladı. Bu yılki kutlamaların teması, “Afrikalı Kadınların On Yılına Doğru: Afrika kıtasındaki şiddet, gıda güvensizliği ve iyi beslenmeyi ele alarak, hızlandırılmış sosyal ve ekonomik kalkınma yoluyla Kadınların Beşeri Sermayesini Gerçekleştirmek' olarak belirlendi. Bu tarih vesilesiyle Temmuz ayı boyunca birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.