Tebqa’da kadınlar Abdullah Öcalan’ın Özgürlük Tezleri’ni tartıştı

Jineoloji ve Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi’nin düzenlediği ‘Özgürlük Tezleriyle Kadın Devrimine’ çalıştayında, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlük tezlerinin toplumsal sözleşmeye dönüştürülmesi hedeflenmesi gerektiği vurgulandı.

Tebqa -Jineoloji Akademisi ve Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi, “Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm” hamlesi kapsamında Kuzey ve Doğu Suriye’nin Tabqa kentinde ‘Özgürlük Tezleriyle Kadın Devrimine’ adıyla bir çalıştay gerçekleştirdi. Arapça dilinde gerçekleşen çalıştayda Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok şehrinden 200’den fazla kadın katıldı.

Çalıştayda, Arapça olarak hazırlanan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Özgürlük Tezleri üzerinden kitabı, Abdullah Öcalan’ın yaşamına dair broşürler dağıtıldı. Abdullah Öcalan’ın savunmalarını yazdığı koşulları, savunmaların kapsamını ve İmralı işkence sistemini anlatan sinevizyon büyük ilgi ile karşılandı. Sinevizyonda, Abdullah Öcalan’ın savunmalarını yazarken kendisine verilen hücre cezaları karşısında tutumu dinleyicileri derinden etkiledi.

Abdullah Öcalan’ın kadın özgürlüğüne dair 4 tezi Jineoloji Akademisi ve Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi üyelerince sunuldu. Çalıştayın hazırlık sürecinde Jineoloji Araştırma Merkezleri tez konularına dair bir ay süren atölye çalışması gerçekleştirmişti.

Kadın tarihi tezleri sunuldu

İlk olarak Abdullah Öcalan’ın kadın tarihine ilişkin geliştirdiği tezleri Zeriban Husen tarafından sunuldu. Jineoloji Halep-Şehpa Araştırma Merkezlerinin araştırma ve tartışmalarının sonuçları ekseninde yapılan sunumda, Abdullah Öcalan’ın tarih yöntemi ve kadın tarihini hangi dönemler ekseninde ele aldığı dile getirildi. Tarih ile sosyolojik gerçeklik arasındaki bağ ve tarihi kadın bakış açısıyla yorumlamaya duyulan ihtiyaç ifade edildi. Sunumun ardından katılımcılar görüş ve önerileri ile kadın tarihinin aydınlatılması ile kadın özgürlük iradesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Bereketli Hilal’deki yaşamın güçlü kalıntılarının bulunduğu Kuzey ve Doğu Suriye topraklarında kadın tarihinin aydınlatılmasının önemine değinildi. Bu toprakların tarihini öğrendikçe bölgede yaşayan kadınların yurtseverlik ve mücadele iradesinin güçlendiği vurgulandı.

Kadınlar cinsiyetçiliği tartıştı

İkinci sunumun konusu Abdullah Öcalan’ın cinsiyetçilik tezi idi. Qamışlo ve Heseke jineoloji araştırma merkezlerinin ortak tartışmasının sunumunu Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi adına Eylül Rızgar yaptı. Cinsiyetçilik kavramının çıkışı, farklı kesimlerin bu kavrama dair tezleri ile Abdullah Öcalan’ın düşüncelerinin ortaklaştığı ve ayrıştığı noktalar dile getirildi. Abdullah Öcalan’ın mevcut cinsiyetçilik çözümlemeleri üzerinde pozitivizmin etkilerini eleştirdiği belirtildi. Kendi cinsiyetçilik tanımını tarihsel ve toplumsal bağlamda derinleştirerek ifade eden Abdullah Öcalan’ın iki büyük cinsel kırılma tarifi ile cinsiyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut kattığına işaret edildi. Bu biçimi ile pozitivizmin olguları mekandan, zamandan koparan yaklaşımının aşıldığı ve cinsiyetçiliğin oluşum tarihi ve mekanının izah edildiğine dikkat çekildi Abdullah Öcalan’ın cinsiyetçilikten özgürleşme ya da toplumsal cinsiyeti özgürleştirme yaklaşımı ile kadın özgürlüğü ekseninde üçüncü büyük cinsel kırılmayı erkek aleyhinde gerçekleştirmek biçiminde tanımladığı ortaya konuldu. Oldukça geniş tartışılan konu kapsamında Kuzey ve Doğu Suriye’de kadın devriminin kazanımlarına rağmen cinsiyetçiliğin etkili odluğu dile getirildi. Buna karşı mücadelenin çok boyutlu ve kapsamlı hale gelmesi gereği ifade edildi.    

Ortadoğu’da aile, hanedanlık ve demografya

Ortadoğu’da aile, hanedanlık ve demografya konusu ise Fırat Bölgesi Jineoloji Araştırma Merkezi ve Minbiç Jineoloji Merkezi’nin ortak tartışmaları ekseninde Murvet Mahmud tarafından yapıldı. Arap ve Kürt toplumu başta olmak üzere hanedanlık ve aile gerçeğinin yarattığı sorunlar, namus kavramı üzerinde durulan konular oldu. Abdullah Öcalan’ın demokratik aile kavramının kapsamı ve nasıl yaşamsallaşacağı üzerine tartışmalar yapıldı.

Özgür eş yaşamla sorunlara çözüm tartışıldı

Tabqa Jineoloji Araştırma Merkezi’nin Abdullah Öcalan’ın özgür eş yaşam tezi üzerine yaptığı tartışmanın sonuçlarını ise Maria Elmeter sundu. Sunum kapsamında özgür eş yaşam kavramı, Abdullah Öcalan’ın eş yaşamın kurulamamasının nasıl tüm toplumsal sorunların kaynağı olduğuna dair yaklaşımı ifade edildi. Bunun karşısında karşı tezler olarak özgür eş yaşam ile toplumsal sorunların nasıl çözüleceği, özgür eş yaşamı gerçekleştirmede kadın ve erkeğin üzerine düşen görevlere işaret edildi. Özgür eş yaşama dair daha fazla eğitimin yapılması, toplumsal sorunların çözümünde erkeğin dönüşmesine dair tartışmalarla sunumlar tamamlandı.

Sunumların ardından görüş ve öneriler ekseninde çalıştayın sonuç belgesi okundu. Bu kapsamda özgürlük tezlerini kadının toplumsal sözleşmesine dönüştürmenin hedeflenmesi gerektiği, özgürlük tezlerinin komünlerde, meclislerde yer alan tüm halka aktarılması ve bu çalışmaların yaygınlaştırılması ifade edildi.

Çalıştay Jin Jiyan Azadi, Biji Reber Apo sloganları ile sona erdi.