باید هر روزمان ۲۵ نوامبر باشد

۲۵ نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان است، که یک تاریخ مبارزه پشتش است، در سال ۱۹۶۰ با رشادتهای خواهران میرابل بر علیه دیکتاتوریت جمهوری دومینیکن به عنوان اسطورهای مبارزاتی زنان در جهان معرفی شده است.

زیلان چلچمه

همانطور که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره می‌کند اولین مستعمره و اشغال‌شدگان زنان هستند، و به درازای تاریخ تا به امروز خصوصا در کوردستان بر علیه ذهنیت مردسالاری و زن‌ستیزی از تلاش دست برنداشته‌اند. این قدرت، شجاعت و سلحشوری الهه - مادر "اینانا" است که برای بازپس گرفتن دستاوردهای زنان می‌جنگد و پیروز می‌شود.

ذهنیت مردسالار خود را بازتولید کرده و همیشه با توان حداکثری به استعمار زنان پرداخته و از هیچ خشونت و توحشی دست‌بردار نبوده، با آنچه در توان داشته تمام دستاوردهای زنان را تحت کنترل قرار داده و برای رسیدن به مقاصد نامشروع و غیرانسانی خود دین و قانون را همچون ابزاری به خدمت امیال خود درآورده است.

زنان انواع خشونت‌های کلامی، فیزیکی و روانی تا زنده به گور کردن، تجاوز جنسی، برده‌ی جنسی، خرید و فروش زنان، ختنه شدن، کودک‌همسری، قتلهای ناموسی، کالاشدگی و ازخودبیگانگی، ضرب‌وشتم، آفرینش از دنده‌ی چپ مرد، ناقص‌العقل‌بودن، شیطان، فتنه‌گر، آشوبگر و ... را تجربه کرده و با آن روبرو شده‌اند.

اگر زنان شناخت درستی از موجودیت خود و منشا و علت این نابرابری سیستماتیک و راه نجات و برون‌رفت از این وضعیت را نداشته باشند نخواهند توانست به آزادی برسند. خصوصا در دنیای امروز که مدرنیته و سرمایه‌داری هرگونه تفکر و مبارزه در راه حقیقت را به بیراه می‌برد، اگر زنان و مردان آزادی‌خواه هوشیار نباشند و برنامه و نقشه‌ی کامل و جامع نداشته باشند، همیشه این احتمال وجود دارد مانند اکثر جنبش‌های برابری‌طلب به دام‌هایی که سرمایه سر راه آنها قرار می‌دهد گرفتار شوند، به انحراف کشیده شوند، تنها در قالب شکلی و فرمالیته باقی بمانند و انرژی خود را صرف خواسته‌های سطحی و کم‌ارزش کنند.

درحالیکه تنها مطالبه‌ی زنان باید برابری واقعی و از میان برداشتن ذهنیت مردسالار باشد که آزادی و کرامت زن و مرد را در جامعه تسخیر کرده است.