دریا رمضان: انتخابات ترکیە بر منطقە تأثیر می‌گذارد

دریا رمضان، عضو دفتر روابط مجلس دموکراتیک سوریه (MSD) انتخابات ترکیه و ارتباط آن با حملات به منطقه را مورد ارزیابی قرار داد.

روژ هوزان

قامشلو- دریا رمضان، از اعضای دفتر روابط مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) در مورد هدف از پیشبرد انتخابات ترکیه که در ١۴ماه مه برگزار می‌شود و برنامەها و ائتلاف‌هایی که اردوغان آماده می‌کند، اظهارنظر کرد. وی همچنین نظر خود را در مورد قوانین اساسی که رئیس جمهور ترکیه می‌خواهد از آن بهره‌مند شود و ارتباط آن با حملات به شمال و شرق سوریه را بیان کرد.

 

حملات دولت ترکیه به منطقه

دریا رمضان درباره‌ی تهدیدات و حملات دولت ترکیه به مناطق شمالی و شرقی سوریه، گفت: دولت ترکیه شهروندان منطقه، افراد مشهور، سیاستمداران و رهبران انقلاب را هدف قرار داده و از سیاست ثابت خود کوتاه نیامده و سعی می‌کند با تلاش‌های پلید خود با دولت دمشق توافق کند و این در سایەی منافع اردوغان برای پیروزی در انتخابات است. امسال صدمین سالگرد معاهدەی لوزان و سالگرد جمهوری ترکیه تکمیل می‌شود، اردوغان می‌خواهد با یک تبلیغات بزرگ به انتخابات برود و خود را سلطان امپراطوری عثمانی و مالکیت خلق‌‌ها نشان دهد، هدف دوم این است که به خلق ترکیه نشان دهند که آنها سود دارند و می‌توانند ترکیه را تا آخر پیش ببرند.

 

جست‌وجوی راه‌حل برای بحران‌های خود با هزینه خلق

دریا رمضان با اشارە بە وضعیت قدرت‌های جهانی که می‌خواهند بحران و درگیری را با هزینەهای مردم حل کنند گفت: می‌دانیم که سه دولت روسیه، ترکیه و دولت دمشق دچار درگیری و مشکلاتی هستند، دولت ترکیه امروز وضعیت اقتصادی و سیاسی داخلی بسیار پیچیده‌ای دارد و می‌خواهد این مشکلات را با حملات خارجی در سوریه، عراق و لیبی سرکوب کند. در عین حال تلاش می‌کند از مخالفان رای بگیرد مثلا بە بهانەی بازگرداندن مهاجران سوری بە سرزمینشان شمال و شرق سوریه و پروژەی ملی دموکراتیک را هدف حملات قرار می‌دهد به گونه‌ای که پذیرای هیچ راه حلی برای سوریه نیست.

 

سیاست دولت اشغالگر ترکیه

دریا رمضان به سیاست‌های دولت ترکیه در امپراتوری جدید عثمانی توجه کرد و در ادامەی سخنان خود گفت: اردوغان قصد دارد میثاق ملی را احیا کند و منطقەی حلب را به دست آورد. مقامات در بیانیەهای خود به وضوح می‌گویند که حلب منطقه‌ای متعلق به ترکیه است. از سوی دیگر دولت دمشق هیچ راه‌حلی در دست ندارد و فقط می‌خواهد در قدرت بماند، روسیه نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند و هدف از حمایت ترکیه به دلیل عدم پشتیبانی کشورهای ناتو از روسیه و جنگ آن با اوکراین و می‌خواهد در این جنگ حامیانی داشته باشد، در واقع همه این دولت‌ها اهداف، منافع و مشکلات خود را دارند و می‌خواهند با هزینه دادن خلق آنها را حل کنند.

 

هدف اسلام رادیکال

دریا رمضان به انتخابات آیندەی ترکیه پرداخت و در ادامه گفت: انتخابات در ترکیه در حال انجام است، اردوغان می‌خواهد از موقعیت‌های تاریخی سوءاستفاده کند و قوانین اساسی را مطابق با خواست خودش وضع کند. در سال ١٩۵٠حزب دمکرات توانست حزب جمهوری‌خواه را شکست دهد، بنابراین اردوغان می‌خواهد این تاریخ را در ١۴ مه تکرار کند و اسلام رادیکال را ترویج کند و احزابی مانند AKP و MHP اعلام کنند که پروژەی اسلام رادیکال را ادامه می‌دهند، زمانی که قانون اساسی تغییر کرد، نظام به نظام ریاستی تبدیل شد و براساس قانون جمهوری اکنون اردوغان حق دارد دورەی دیگری در انتخابات کاندید شود، زیرا او فقط برای یک دوره در نظام ریاستی حکومت کرده است در واقع هدف اردوغان تضعیف مخالفان و پیروزی در قانون اساسی است.

 

حملات دولت ترکیه به دستاوردهای زنان

دریا رمضان با اشاره به حملات علیه زنان در دوران ریاست جمهوری اردوغان، به خطری که در عرصەی دستاوردهای زنان تجربه می‌شود اشاره کرد و گفت: اردوغان قانون کنوانسیون استانبول را که تضمین کنندەی حقوق زنان در ترکیه بود، لغو کرد، این نیز امتیازی است که مخالفان می‌توانند از آن بهره ببرند. اردوغان در عین حال در تلاش است تا احزاب مرتبط با اسلام رادیکال را متقاعد کند و آرای آنها را به دست آورد. ما می‌دانیم که سیاست اردوغان چقدر فاشیستی است و برای پیروزی در انتخابات دست به هر کاری خواهد زد. نمایندگان پارلمان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، شخصیت‌های معروف، روشنفکران در زندان هستند. همەی اینها پرونده‌هایی است که اپوزیسیون می‌تواند روی آنها کار کند و سیاست فاشیستی اردوغان را نمایان سازد.

 

این انتخابات بر منطقه و اطراف آن تأثیر خواهد گذاشت

دریا رمضان در خصوص تاثیر انتخابات ترکیه بر مناطق شمال و شرق سوریه که هر روزه تحت حملات و تهدیدات دولت ترکیه قرار دارد، گفت: انتخابات تا حدودی وضعیت منطقه را مشخص خواهد کرد، البته اگر حزب اردوغان دوباره پیروز ‌شود تهدید و  حملات به منطقه ادامه پیدا کند، یا اگر شکست بخورد، سیستم جدید چگونه خواهد بود و تأثیر آن بر کشورهای اطراف چگونه خواهد بود، همەی اینها در آیندە مشخص می‌شود.