محققان زن از طریق کتاب دیجیتال رنج زنان را برجسته کردند

گروهی از محققان مراکشی در کتابی مشترک به حضور زنان در دنیای دیجیتال و خشونت‌های وارده بر آنها در این فضا پرداختند.

حنان حارت

مراکش- سه پژوهشگر زن مراکشی کتابی مشترک با عنوان «به سوی یک دنیای دیجیتال جنسیتی» منتشر کرده‌اند که توسط جامعه‌شناسان هاجر المفضل و محجوبه قاوقو و محقق روان‌شناسی خلود السباعی تهیه شده و موضوع دنیای دیجیتال و رابطه آن با جنسیت را به دلیل تحولات روانی و اجتماعی که ایجاد می‌کند مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب مشتمل بر ٣١٣ صفحه، مقالاتی را به دو زبان عربی و فرانسوی ارائه می‌کند و طیفی از مشکلات را با رویکردهای روانی، اجتماعی، مردم‌شناختی و حقوقی متعدد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد.

از جمله نتیجه‌گیری‌های نویسندگان، توافق در مورد نحوەی استفاده از فضای مجازی در سطح علایق، با تفاوت بین جنسیت‌ها بسته به زمینه‌هایی است که برای بیان نیاز به شجاعت بیشتری دارد.

هاجر المفضل، پژوهشگر جامعه‌شناسی، با اشاره به اینکه نگارش این کتاب در چارچوب حرکت تکنولوژی و فرهنگی که جامعه شاهد آن است می‌باشد، گفت: این کتاب شامل رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی مانند انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق، روانشناسی و رسانه است که از نظر کاربردهای مختلف بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می‌دهد.

او در مورد سهم خود در این کتاب گفت: من عنوان موضوع خود را در مورد هویت جنسیتی و واقعیت روابط جنسی از طریق سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بیان کردم، زیرا متوجه شدیم که چگونه سایت‌ها و برنامه‌های مختلف امروزه ابزارهای ضروری برای جست‌وجوی یک الگوی رابطه بین جنس‌ها و یک وضعیت جامعه‌شناختی خاص هستند.

او با اشاره به این که امروز ما در یک جهان همگن نیستیم، بلکه مجموعه‌ای از جهان‌ها است که می‌توان آنها  را در یک ساختار جنسیتی تصور کرد، افزود: ما دیده‌ایم که چگونه سه‌گانه جنسی، عشق و پول با هم ترکیب می‌شود به طوری که این الگوها اشکالی از تضاد جنسیتی را به ما می‌دهند، از جمله مجموعه‌ای از سلسله مراتب و کلیشه‌هایی که منجر به خشونت دیجیتال می‌شود.