عدم کمک‌رسانەی بە خوی؛ زنان و کودکان در معرض بیماری‌های عفونی و واگیردار

پس از گذشت دو هفته از وقوع زلزله خوی، جمهوری اسلامی بودجه ناچیز برای زلزله‌زدگان اختصاص داده و به تازگی کمک‌رسانی به روستا‌های دور دست آغاز شده است.

مرکز خبر- درحالی‌که آمار دولتی از اسکان بیش از چهل هزار نفر از زلزله‌زدگان در چادر خبر می‌دهد دولت ایران بودجه ناچیزی برای زلزله‌زدگان خوی اختصاص داده و کمک‌های مردمی به‌تازگی به روستا‌های دوردست خوی رسیده است.

براساس آمارها بیش از چهل هزار نفر در پی زلزله خوی آواره شده‌اند و ده‌ها شهروند که مجبور به استفاده از وسایل گرمایشی غیر استاندارد شده و مسموم یا جان خود را از دست‌ داده‌اند. کمک‌های مردمی اکنون به روستاهای صعب‌العبور مناطق زلزله‌زده خوی رسیدە است.

با وجود اینکه چند هزار خانه تخریب‌شده و آسیب‌دیده است که ارزش هر واحد آن‌ها چند میلیارد تومان است، دولت تنها ۶٩۵ میلیارد تومان آن‌هم به‌صورت وام و تسهیلات به زلزله‌زدگان خوی اختصاص داده است.

نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی نیز برای سرکوب شهروندان و جلوگیری از تجمعات اعتراضی در شهر خوی حضور گسترده پیدا کرده‌ و در مواردی که شهروندان به وضعیت کمک‌رسانی اعتراض می‌کنند، نیروهای یگان ویژه اقدام به سرکوب آن‌ها کرده‌اند. خبرگزاری‌های حکومتی استقرار یگان ویژه را برای اسکورت محموله، پخش کمک‌های مردمی، پخش کارتون برای کودکان و ... توجیه کرده‌اند.

اسکان دادن شهروندان در کمپ‌ها نیز بدون در نظر گرفتن استانداردها و تامین مایحتاج ضروری و بهداشتی از جملە خوراک، پوشاک، توالت و حمام عمومی است و بە گفتەی فعالان زن در خارج از کشور، بسیاری از فعالین مدنی شهر اورمیە از طریق کمپین‌های مختلف درخواست تامین کمک‌های نقدی برای خرید کانکس شدە و خواهان تامین کانکس برای توالت و حمام عمومی هستند و دولت در این زمینە هیچ گونە فعالیتی نداشتە است.

بهداشت نامناسب و عدم تامین مایحتاج بهداشتی برای زنان و کودکان بە شدت آسیب‌زا است و می‌تواند زمینەی بیماری‌های مختلف عفونی و واگیردار شود.