احضار مطهره گونه‌ ای توسط نهادهای امنیتی

مطهره گونه‌ای، دانشجوی تعلیق و محروم شده‌ی دانشگاه تهران از احضار خود به یکی تاز نهادهای امنیتی خبر داد.

 

مرکز خبر- روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین‌ماه، مطهره گونه‌ای، دانشجوی رشته‌ی دندانپزشکی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‌ی دندانپزشکی که بنابر رأی کمیته‌ی مرکزی وزارت بهداشت به ٢۴ ماه تعلیق از تحصیل و تغیر محل تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شده است، در حساب کاربری خود در ایکس(توییتر سابق) با اشاره به  احضار خود توسط یکی از نهادهای امنیتی گفت: روز چهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه باید در نهاد مربوطه حضور یابم.

این دانشجوی تعلیق شده‌ی دانشگاه تهران در ادامه نوشت: «امروز با خبر بازداشت دینا بیدار شدم. چندساعت بعد بهم زنگ زدن و فردا باید برم برای «صحبت!». هفت‌ تیر بودم و انگار حکومت نظامی بود. الان هم دیدم که بهاره فردا باید خودش رو به اوین معرفی کنه... دست مریزاد خامنه‌ای! چه کثافتی درست کردی! چه زندگی ساختی برای ما جوان‌های «دیکتاتورندیده!»

مطهره گونه‌ای، دانشجوی ترم آخر دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.

این دانشجوی رشته‌ی دندانپزشکی که چندین بار سابقه‌ی احضار توسط نهادهای امنیتی را دارد پس از آزادی از زندان اوین، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به مقدسات به دادسرای شهیدمقدس «امنیت» اوین احضار شد. وی همچنین در تاریخ ۱۲ تیرماه۱۴۰۲، توسط شعبه‌ی سوم بازپرسی دادسرای اوین احضار شد.

مطهره گونه‌ای با حکم نهایی انضباطی کمیته‌ی مرکزی وزارت بهداشت، به ۲۴ ماه تعلیق و محرومیت از تحصیل و تبعید به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شد.