معرفی اثار هنری: تابلو نقاشی «فلورا»

یلفین دی مورگان (١٩١٩-١٨۵۵) نقاش انگلیسی است که آثارش تحت تأثیر سبک جنبش پیش از رافائلی قرار گرفته بود و در نقاشی‌هایش مضامین اساطیری، کتاب‌های مقدس و ادبی، تضاد نور و تاریکی، زندگی و مرگ را ارائه می‌کرد.

یکی از زیباترین آثار او «فلور» است. یک نقاشی رنگ روغن که در سال ١٨٩۴ نقاشی شده است. او در نقاشی خود فلورا، الهه رومی گل‌ها را به تصویر کشیده است. این نقاش مضمونی افسانه‌ای معنوی را تجسم می‌بخشد که حاوی احساسات زنانه زیادی است.

این نقاشی یک زن جوان قد بلند را نشان می‌دهد که در مقابل یک درخت لوکوت ایستاده است، لباسی زرد رنگ پوشیده از گل به تن دارد، در حالی که موهای بلوندش در باد موج می‌زند.

زیر پای او گل‌های رز رنگارنگ زیادی دیده می‌شود. این نقاشی زنی جوان و سرشار از زندگی را به تصویر می‌کشد که گل‌ها و میوه‌ها در اطرافش پراکنده شده‌اند و بیانگر سخاوت زنان و خوبی‌های آنهاست.

این نقاشی در موزه Whitwick Manor به نمایش گذاشته شده است.