معرفی اثار هنری: نگاهی پر از امید

«نگاهی پر از امید»، نقاشی رنگ روغن از هنرمند روسی کنستانتین یگوروویچ ماکوفسکی (١٨٣٩-١٩١۵) است که نقاش مشهوری است و در آکادمی هنر امپریال تحصیل کرده است. این نقاش که به عنوان نماینده هنر فرهنگی نیز شناخته شده است، در بیشتر نقاشی‌های خود شیوه‌های زندگی قرن‌ها پیش در روسیه را به تصویر کشیده است.

تابلو «نگاهی پر از امید»، زن جوان روستایی را نشان می‌دهد که در مقابل پس زمینه‌ای سفید ایستاده است، یک جعبه چوبی و یک سطل را روی پشت خود گذاشته و لباس ضخیمی پوشیده است تا خود را از سرما محافظت کند.

چهره‌ی این زن جوان از چند داستان حکایت دارد، با وجود سختی‌هایی که با آن مواجه شده است، امید بی پایانی در چشمان روشن او وجود دارد.

هنرمند در نقاشی خود، بدون توجه به شرایط، مضمون مهم امیدوار بودن و خوش بین بودن را تداعی کرده است، زیرا پس از هر غروب آفتاب ناگزیر طلوع جدیدی وجود دارد.