زنان با درست کردن ماسک از سلامت جامعه‌ محافظت می‌کنند

گروهی از زنان هلبجه به صورت داوطلبانه و درآمدی جزیی، با درست کردن ماسک و لباس‌های پزشکی سلامت جامعه را تضمین می‌کنند.

 

مهربان سلام کاکه‌یی

هلبجه – هر روز صبح گروهی از زنان هلبجه ساعت ۷ با هدف کار کردن و بدست آوردن درآمد جزیی که تنها مخارج روزانه‌ی آنها را تامین می‌کند، به دوختن ماسک و لباس‌های پزشکی می‌پردازند.

روژین خسرو، مسئول پروژه در سازمان iom در مورد این پروژه می‌گوید روزانه ۳۰ زن در این کارگاه کار کرده و به دوختن ماسک، لباس‌های پزشکی و ملحفه مشغولند،‌ وی ادامه داد:‌ "زنان ۶ ساعت در روز کار کرده و در مقابل آن مقدار کمی پول می‌گیرند"، روژین همچنین افزود که سازمان آنها ماسک‌ها را مابین دانش‌آموزان مدارس و بیمارستان‌ها توزیع می‌کنند.

 

گَشاو سعید، یکی از زنان خیاط در کارگاه می‌گوید: "ما در سایزهای بزرگ و کوچک برای کودکان و بزرگسالان ماسک می‌دوزیم، پارچه‌های اضافی را دور نمی‌اندازیم، بلکه به صورت صرفه‌جویی شده از آنها استفاده کرده و ماسک درست می‌کنیم". گَشاو همچنین افزود آنها کار می‌کنند تا بتوانند مخارج روزانه‌ی زندگی‌شان را تامین کنند.