کیک سازی؛ شغل خانگی زنان کارآفرین

شیما قادری زن کارآفرینی که با تلاش و پشتکار زندگی خود را به ایام گرم و آفتابی تبدیل کرده است و با شیرینی پزی ایام زندگی را می‌گذارند.

دیلان محمدی

مهاباد- شیما قادری زن کارآفرینی که با تلاش و پشتکار زندگی خود را به ایام گرم و آفتابی تبدیل کرده است و با شیرینی پزی ایام زندگی را می‌گذارند. ٢٩ سال دارد و اهل سردشت است. همسرش فوت کرده است و یک دختر کوچک دارد. دیپلم کامپیوتر دارد و در خانه خودشان کارگاه کیک سازی انجام می‌دهد.

 شیرینی، دسر و انواع کیک درست می‌کند او از طریق این کار برای خودش یک شغل ایجاد کرده است. به دلیل بیکاری و نبود سرمایه و عدم استخدام‌های دولتی زنان زیادی که تحصیلات هم دارند بیکار هستند و بخشی از زنان نسل جوان دنبال کارهای مثل خیاطی، گلدوزی، کیک سازی و آرایشگری هستند.

شیما می‌گوید: «با توجە بە مدت کمی کە کار خود را آغاز کردە استقبال خوبی از سوی شهروندان شدە است اما بە دلایل اقتصادی مردم توان خرید کیک ندارند».

وی از مشکلات کار خود چنین سخن می‌گوید: هر روز با قیمتی روبرو هستیم و بە شدت مواد اولیە گران شدە و اگر بە همین شکل ادامە داشتە باشد تا مدتی دیگر مردم بە کلی توان خریدشان را از دست می‌دهند.

شیما می‌گوید با توجە بە سختی‌‌ها و مشکلات زندگی هیچ گاە آرزوی مرد بودن را نداشتە و توانستە در این دنیای نابرابر راە خود را بیابد و بدان ادامە دهد. با اینکە مدت یک سال است کار خود را آغاز کردە اما می‌گوید درآمد آن کافی نیست و در این شرایط تنها نمی‌تواند برای مخارج زندگی روی کیک‌پزی حساب کند.

شیما از زندگی خود وسختی‌های آن سخن می‌گوید کە پس از دست دادن همسر مسئولیت تنها دخترش بە عهدەی او است و با وجود همەی سختی‌ها توانستە است زندگی خود و دخترش را بسازد.

کیک سازی یک کار خانگی است که که زنان در شهرهای مختلف کوردستان به آن روی آورده‌اند که معمولا سرمایه کمی لازم دارد و بعضی از زنان در خانه خودشان کیک می‌سازند و از طریق شبکه‌های اجتماعی مشتری جذب می‌کنند و مردم از آنها شیرینی، کیک و انواع دسر سفارش می‌دهند. اکثر مردم برای تولد به جای شیرینی فروشی از این زنان شیرینی می‌خرند و مردم از کیفیت کار آنها راضی هستند.کیک سازی برای بخشی از زنان منبع درآمد است و از طریق آن امرار معاش می‌کنند.