کمیته اقتصادی زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی

کمیته اقتصاد زنان در کنگره ستار در شهر قامشلو به خواسته‌های اساسی زنان پاسخ می‌دهد و از حقوق آنها از طریق پروژه‌های تعاونی حمایت می‌کند.

زينب عيسى

قامشلو – کمیته اقتصاد زنان یکی از مهم‌ترین کمیته‌های کنگرە ستار می‌باشد زیرا پروژه‌های بزرگ بسیاری را برای زنان ایجاد کرده است. همچنین بر اساس نظام تعاونی کار خود را به صورت دسته جمعی اداره کردە و اقتصاد زنان در سطح منطقه شمال و شرق سوریه سازماندهی می‌کنند بە طوری کە امروزه زنان در تجارت، کشاورزی، صنعت و کارگاه‌ها فعالیت داشتە و از مزایای کاری که انجام می‌دهند، بهره می‌برند.

غالیه نجار، مدیر اقتصاد کنگره ستار در شهر قامشلو، در مورد کمیته‌هایی که از طریق پروژه‌های تعاونی با هدف رفع نیازهای زنان و ورودآنان به بازار کار و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان فعالیت می‌کنند، با خبرگزاری ما صحبت کرد.

 

«هدف ما یافتن کار برای زنان است»

غالیه نجار ابتدا در خصوص کار و فعالیت اقتصادی زنان و اهداف آنان توضیح داد: هدف اصلی ما یافتن کار برای زنان است. ما بخش‌های زیادی مانند کشاورزی، صنعت، تجارت و اقتصاد داریم و سیستم خود را بر اساس تعاونی‌ها ایجاد کردەایم. در بسیاری از شهرها تعاونی داریم و بیشتر مردم به تعاونی‌های کشاورزی علاقه مند هستند. یک انجمن تعاونی کشت گندم در شهر قامشلو به مساحت ١۶٠ هکتار ایجاد کردیم. ما این تعاونی را به ٣١ زن که خودشان به کشاورزی و زراعت زمین می‌پردازند، واگذار کرده‌ایم. در این تعاونی استعداد و مهارت زنان نمایان می‌شود. اینجا مشاهدە می‌کنیم که زنان چگونه با سرزمین خود ارتباط برقرار می‌کنند، و با وجود اینکه حملات زیادی به مناطق ما صورت گرفته است، به سرزمین خود اهمیت می‌دهند.

 

شورای تعاونی‌ها

وی با اشاره به کار و فعالیت‌های تعاونی‌ها گفت: «شورای تعاونی تشکیل شد که شامل ٣١ نفر می‌باشد که شامل ۵ مدیر، یک سخنگوی رسمی، دو معاون و ٢ مدیر مالی می‌باشند. ما به عنوان یک سازمان هر ماه گزارش آنها را دریافت می‌کنیم، علاوه بر این کارکردها، سمینارها و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود و زمانی که محصولات زمین برداشت می‌شوند، زنان به طور مساوی محصولات را توزیع می‌کنند. زمانی که تعاونی‌ها تازه تاسیس شدە بودند، مشکلات زیادی وجود داشت، به دلیل ذهنیتی کە بر جامعه حاکم بود از نظر مردم ایجاد تعاونی فاقد ارزش بود، چون خود سیستم جدید بود، اما با گذشت زمان به آنها اهمیت دادند و کار بە شیوەای درست و منظم انجام شد.»

 

«زنان باید تولید کننده باشند»

غالیه نجار در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه پروژه‌های مختلفی دارند و هدفشان ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای زنان به عنوان اقتصاد زنان است، گفت: تقاضا برای تعاونی‌ها زیاد است و تعاونی‌های صنعتی در روستاها وجود دارد که بیشتر آنها تنور نان ساج هستند و مغازه‌هایی هم وجود دارد که مواد شوینده می‌فروشند. این افراد به صورت تعاونی کار می‌کنند و مزایای خود را با هم تقسیم می‌کنند. هر زنی باید تولید کننده باشد و ثمره زحمات خود را درو کند. ما می‌خواهیم اقتصاد خودمان را ایجاد کنیم، پروژه‌های بیشتری و تعاونی‌های بزرگ‌تری برای زنان ایجاد کنیم.»