زنان سوئیسی از دولت خود به دلیل تغییرات آب و هوایی و حقوق بشر به دیوان دادگستری اروپا شکایت می‌کنند

بیش از ۲ هزار زن به دلیل تغییرات آب و هوایی و نقض حق زندگی و سلامت خود از حکومت سوئیس به دادگاه اروپا شکایت می‌کنند.

مرکز خبر- پس از شش سال مبارزه ناموفق علیه تغییرات اقلیمی از طریق دادگاه‌های سوئیس و اعتراضات 2 هزار زن در این کشور، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) برای اولین بار به پرونده‌ای در مورد تأثیر تغییرات آب و هوایی بر حقوق بشر رسیدگی می‌کند.

دمای هوا در سوئیس سریعتر از میانگین جهانی در حال افزایش بودە و در حال حاضرموج‌های گرما بیشتر شده است، بنابراین زنان سوئیسی با میانگین سنی ٣٧ سال می‌گویند تغییرات آب و هوایی حقوق بشر، سلامت و حتی زندگی آنها را تهدید می‌کند آنها همچنین در مدارک خود سوابق پزشکی را ثبت کردەاند.

دولت سوئیس تأثیر تغییرات آب و هوایی بر سلامت را رد نمی‌کند اما می‌گوید که نمی‌توان آن را به طور خاص به سلامت زنان مسن مرتبط کرد، اگر زنان سوئیسی در آن پروندە موفق شوند می‌تواند سابقەای برای هر یک از ٤٦ کشور عضو دیوان دادگستری اروپا باشد

دمای جهانی به دلیل فعالیت‌های انسانی در حال افزایش است ودر حال حاضر  تغییرات آب و هوایی همه بخش‌های زندگی بشر را تهدید می‌کند، انسان و طبیعت با گرم شدن فاجعه بار، تشدید خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریاها و انقراض دسته جمعی گونه‌ها مواجه هستند.

اثرات تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان بسیار شدید بودە  و معیشت را تهدید می‌کند، به گفته دانشمندان اقلیم، دما باید کاهش یابد و گرمایش جهانی تا سال ٢١٠٠ باید تا ١.۵ درجه سانتیگراد حفظ شود.

به گفته آژانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، اگر دمای کره زمین در ١.۵ درجه سانتیگراد حفظ نشود، اروپا بر اثر باران‌های شدید با سیل روبرو خواهد شد.