روند خشکسالی در ایران و کاهش ۵٠ درصدی ذخایر آبی

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی از افزایش روند خشکسالی و کاهش ۵٠ درصدی ذخایر آبی ایران خبر دادە است. بە گفتەی این مقام محیط زیستی در برخی از استان‌ها مانند تهران وضعیت بسیار نامطلوب‌تر است، ۷۰ درصد ظرفیت سدهای تهران خالی است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران از افزایش روند خشکسالی در ایران خبر دادە و معتقد است سال آبی جاری با خشکسالی شدید بە پایان خواهد رسید.

بە گفتەی رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران بارندگی‌های تابستانی اگر هم باشد از مرداد ماه به بعد محدود به سواحل شمالی است بنابراین با احتمال قریب به یقین سال آبی جاری با خشکسالی شدید به پایان خواهد رسید.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفتە است: طی سه ماه گذشته بارندگی در تمام ایران کمتر از حد نرمال بود، مجموع ذخایر سدهای کشور ۵۰ درصد خالی است و این کاهش ذخایر آبی ایران را با خشکسالی روبرو می‌كند.

طبق گفتەهای رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، در برخی از استان‌ها وضعیت بارش‌ها حدود ۵۰ درصد کمتر از حد نرمال بود، وضعیت بارش‌ در استان‌های ایلام، کرماشان، خوزستان و لرستان به ترتیب ۶۱ درصد، ۵۲ درصد، ۴۵ درصد و ۴۰ درصد منفی بود یعنی در این استان‌ها وضعیت به مراتب نامطلوب‌تر از سایر استان‌ها بودە است.

این در حالی‌ست کە در استان‌های همدان، قزوین، تهران، البرز، سمنان، خراسان شمالی و رضوی بارندگی به شدت زیر حد نرمال است، در استان‌هایی مانند اردبیل، آذربایجان شرقی، اورمیە و کهگیلویه‌وبویراحمد نیز میزان بارش‌ها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از حد نرمال بودە است.

سال جاری دومین سالی است که بارندگی‌ها این چنین کمتر از حد نرمال است. کمبود شدید بارندگی تأثیرات خود را روی حوزه‌ی رودخانه‌ها و ذخایر سدها می‌گذارد به ویژه در حوزه رودخانه‌های جنوب غرب کشور از جمله استان‌های ایلام، کرماشان، لرستان و خوزستان که سرچشمه‌ی رودهای بزرگ مثل کرخه، کارون و دز هستند بارش‌ها کم بودە است.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اشارە بە کاهش ۵٠ درصدی مجموع ذخایر سدهای ایران گفتە است: در برخی از استان‌ها مانند تهران اما وضعیت بسیار نامطلوب است، مخازن سدهای استان تهران کمتر از ۳۰ درصد پر است به عبارتی ۷۰ درصد ظرفیت سدهای تهران خالی است خشکسالی بسیار گسترده است و تمام ایران را در برمی‌گیرد.

هرچند بحران آب در ایران معضل جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد مسئولان بدون آن‌که نقش عملی و برنامه‌ای برای عبور از این بحران داشته باشند تنها به دادن وعده‌هایی برای رفع مشکلات اکتفا می‌کنند. بحران بی‌آبی و خشکسالی در ایران تنها به دلایل زیست‌محیطی خلاصه نمی‌شود طبق گفته‌های کارشناسان محیط زیست، حفر هزاران چاه به طور بی‌رویه و کارشناسی‌ نشده در سراسر ایران، برداشت بی‌رویه‌ی آب از منابع زیرزمینی، سدسازی‌های غیراصولی و ضد اکولوژیکی، ورود آلودگی‌های جدید با مواد رادیواکتیو و انرژی‌های اتمی به آب‌های جاری یا ذخیره، تخریب جنگل‌ها و این دست اقدامات دولت در چهل سال اخیر منجر به نابودی محیط زیست ایران و سوق دادن آن به خشکسالی و بیابان شدە است.