حجم آب دریاچه‌ی ارومیه به ۱.۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ارومیه از کاهش ۵۶ سانتی‌متری تراز دریاچه‌ی ارومیه خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ارومیه از کاهش ۵۶ سانتی‌متری تراز دریاچه‌ی ارومیه خبر داد.

 

 مرکز خبر- به گزارش رسانەهای داخلی ایران و به گزارش یاسر رهبردین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ارومیه ''در حال حاضر تراز دریاچه‌ی ارومیه ۱۲۷۰.۸۰ متر است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۳۶ متر بوده و آمار مقایسه‌ای نشان از کاهش ۵۶ سانتی‌متری تراز دریاچه دارد''.

یاسر رهبردین در گفتگو با رسانەها اظهار کرد: ''حجم آب موجود در دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵ میلیارد و ۵٠ میلیون مترمکعب بود، کاهش یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون متر مکعبی را نشان می‌دهد''.

وی وسعت فعلی دریاچه‌ی ارومیه را ۲۵۰۹ کیلومتر مربع عنوان کرد و افزود: ''دریاچه‌ی ارومیه در حال حاضر ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون متر مکعب آب دارد''.

سدسازی‌های متعدد بر روی رودهایی که تغذیه‌کنندەی دریاچەی ارومیه بودند و ایجاد پل میان‌گذر و غیراستاندارد بر روی دریاچه، سبب گشت تا بزرگترین دریاچه‌ی شور خاورمیانه کم وسعت شده و رو به خشکی رود.