باغ هەفسل هزاران سالە در معرض انقراض

سلما اصلان، رئیس مشترک اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه، گفت: که باغ هەفسل که در فهرست میراث جهانی قرار دارد به دلیل زباله‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی در حال نابودی است.

 

مدینە مامداغلو

آمد- باغ هەفسل در حاشیه رودخانه دجله در آمد باکور کوردستان واقع شده است و در سال ۲۰۱۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، این باغ با قدمت  ٨ هزارسال بهشت ​​پرندگان و بسیاری از گونه‌های جانوری و محیطی غنی است، اما به دلیل سیاست‌های غارت و تخریب دولت ترکیه در حال انقراض است.

اولین مراحل غارت در سال ٢٠١٧ آغاز شد، زمانی که یک منطقه بزرگ برای ساختمان‌های تجاری اختصاص داده شد و تاکنون این باغ از تجهیزات ساختمان‌سازی پاک نشدە است.

سلما اصلان، رئیس مشترک اتحادیه اتاق‌های مهندسین و معماران ترکیه، گفت: در حالیکە باغ‌های موجود در فهرست میراث جهانی باید به هر قیمتی محافظت شوند تا میراث نسل‌های آینده باشند اما باغ هەفسل بدون مراقبت رها شده و پس از درگیری در سوری آمد و تخلیه منطقه از شهروندان، تغییر کرده است.

 

تبدیل کشاورزی طبیعی این باغ به کشاورزی صنعتی

سلما اصلان با اشارە بە اینکە این تغییر در کشاورزی آغاز شد، گفت: تغییر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی وجود دارد از آنجایی که همه این چیزها می‌توانند به مکان‌هایی تبدیل شوند که زندگی موجودات زنده در معرض خطر قرار دادە و صدها گونه پرنده و گیاه را ویران کند، تولید ناسالم با کشاورزی صنعتی معضل دیگری است و هیچ اقدامی در برابر افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز صورت نگرفته است. خسارات وارده به منطقه روز به روز بیشتر می‌شود دانشگاه سال‌هاست زمین را قطعە قطعە می‌فروشد، در هەفسل منطقەای توسط دانشگاە در حال ساخت است ما در خصوص ساخت‌وسازها اعتراض کردەایم و سعی می‌کنیم درخواست خود برای حفاظت از منطقە را گسترش دهیم.

 

حفظ فرهنگ و تاریخ

سلما اصلان در پایان گفت: با تغییر مفهوم حفاظت می‌توان از تخریب منطقه جلوگیری کرد، خاشاک و ساخت و سازهای غیرمجاز تهدید جدی برای منطقه شدە است. باغ هەفسل در حال حاضر در لیست حفاظتی است، اما اگر این تخریب ادامه یابد، یونسکو ممکن است این منطقه را از فهرست حذف کند، زیرا ما نتوانستیم از آن محافظت کنیم، منطقه برای حفظ و انتقال آن به نسل‌های آینده لازم نیست تحت حفاظت قرار گیرد، این کار توسط مردم و نهادها انجام می‌شود لازم است فرهنگ و تاریخ حفظ شود، ما باید در چارچوب ارزش‌های جهانی عمل کنیم و از میراثی که برای ما به جا مانده محافظت کنیم.