اکولوژی، بوم‌شناسی؛ پروژه «ژیان» مکانی برای پیشرفت و باروری فرهنگ مادری

سخنگوی کمیته اقتصادی کنگره ستار کانتون قامشلو، شوین محمد دربارەی هدف از اجرای پروژه فرهنگی ژیان که در شهر دیرک به راه افتاده است، گفت: هدف ما از این پروژه این است که زنان کار و تولید داشته باشند و همچنین بتوانند به سرزمین خود بازگردند.

روژ هوزان

قامشلو - دستاوردهای زنان در زمینەی پیشرفت و تولید رو به افزایش است و زنان به شیوەهای گوناگون، کار و تلاش و زنانگی خود را در زندگی با روحیەای بالا به آن پیوند می‌دهند. آفرینش به دست زنان قبلاً در تاریخ نقل شده است و امروز در قرن بیست و یکم در بطن زیبایی تولید این زنان زندگی می‌کنیم.  پروژەی «ژیان» توسط کمیتەی اقتصادی کنگره ستار در شهر دیرک در کانتون قامشلو - شمال و شرق سوریه به راه افتاده است. این پروژه یک پروژه کشاورزی است که به طور ویژه زنان شهر دیرک در آن شرکت می‌کنند و فعالیت خود را کار و با تلاش در آن ادامه می‌دهند. این پروژه در روستای ملامرزه واقع در غرب شهر دیرک واقع شده است و حدود ۶٠ زن در آن مشغول به کار هستند. در این پروژه انواع کشاورزی از مزارع گندم، جو، نخود، باغچەی سبزیکاری و اقسام مختلف آن و بالاخره کاشت ۴ هزار اصله درخت در این طرح انجام شده است. شوین محمد، سخنگوی کمیته اقتصادی کنگره ستار کانتون قامشلو در خصوص توسعه این پروژه با ما گفتگو کرد.

 

ما قویاً به موفقیت پروژه ژیان اعتقاد داشتیم

شوین محمد در مورد توسعەی پروژه ژیان در شهر دیرک دیدگاه خود را ارائه کرده و سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: پروژه ژیان یکی از برنامەهای ما در کنفرانس دو سالانه بود که تصمیم گرفتیم و به مرحله اجرا درآوردیم. ما شهر دیرک را مبنای بنیاد نهادن و راەاندازی این پروژه قرار دادیم زیرا بهترین خاک برای کشاورزی در کانتون جزیره، خاک دیرک است. ما واقعاً به موفقیت این پروژه اعتقاد داشتیم و نتایج خوبی هم از آن گرفتیم. ما همچنین خواستیم که نام پروژه به زنان اشاره داشتە باشد و "ژیان" واژەای است که با "ژن" پیوندی دارد. همچنین زن و خاک دوستی و پیوندی قوی دارند. این پروژه بر اساس نظر و پیشنهاد زنانی بود که خودشان می‌توانند این پروژه را مدیریت کرده و توسعه دهند و از آن مراقبت کنند. ما به زنان امیدواری زیادی داشتم و اکنون زنان در این پروژه وظایف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام می‌دهند.

 

پروژه ژیان چیست؟

شوین محمد به محصولات طرح ژیان و کشت آن اشاره کرد و ادامه داد: پروژه ژیان در روستای ملامرزه واقع شده است، این روستا به داشتن آب و خاک غنی شناخته شده است. همچنین زنان دیرک به فداکاری، آموزش دیدن و علاقه آنها به کشاورزی مشهورند. این پروژه به عنوان تجربه در کاشت مزارع گندم، جو، نخود و عدس در سال اول آغاز شد که واقعا محصول بسیار خوبی داشت و به منفعت بزرگی برای زنان و اقتصاد جامعه نیز داشت.  بعد از فصل برداشت، ما سبزی و صیفیجات تابستانی همچون گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، بامیه، آفتابگردان و بسیاری از گونەهای دیگر را کاشتیم، این فصل هم خیلی خوب بود و نیازهایمان را تا حد زیادی برطرف کردیم. امسال خواستیم این پروژه را با یک تفاوت جدید ارائه کنیم، یعنی کاشت ۴ هزار درخت میوه در ١٢٠ جریب زمین.  همانطور که دیدیم زنان بار دیگر با کار و تلاش مقدس خود در این طرح شرکت کردند و درختان میوه خود مانند زیتون، انبه، انار، انگور و انجیر را کاشتند. حدود ۶٠ زن در این پروژه مشارکت دارند و محصولات آن نیز به این زنان بازگردانده می‌شود. هدف ما از این پروژه این است که زنان صاحب کار و تولید باشند و به سرزمین خود بازگردند. همچنین فرهنگ مادری را ترویج دهید.

 

«ما با اقتصادی قوی از جامعه محافظت خواهیم کرد»

شوین محمد به آسیب‌هایی که در نتیجەی جنگ به محیط زیست وارد شده است، اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که قدرت‌های حاکم به سرزمین‌های دیگر حمله می‌کنند معمولاً بیشترین حملات خود را علیه زنان و طبیعت انجام می‌دهند. ما امروز می‌بینیم که حملاتی که از سوی دولت ترکیه منطقه ما با آن مواجه است، چگونه بر طبیعت تأثیر می‌گذارد. طبیعت را از حالت طبیعی خود خارج کردند و بدان آسیب شدید رساندند. اگر طبیعت را دوستش نداشته باشیم و از آن مراقبت نکنیم، هیچ محصولی نخواهد داد. این امر اقتصاد جامعه را به خطر می‌اندازد و باعث بروز شرایطی مانند تورم و گرسنگی می‌شود. به همین دلیل این وظیفەی ما زنان است که اقتصاد خود را توسعه دهیم تا بتوانیم به همەی حملەهایی که علیه جامعه ما انجام می‌شود پاسخ دهیم و با یک اقتصاد قوی از جامعه محافظت کنیم.