«کودکان شایستە‌ی یک زندگی سالم و به دور از خشونت هستند»

پروین آزاد فعال حقوق کودک می‌گوید: ما با رژیم‌هایی طرف هستیم که تنها منافع اصلی خودشان را می‌بینند و نە تنها به خواسته‌های کودکان و خواسته‌هایی که انسانی است پاسخ نمی‌دهند، بلکه این خواسته‌ها را با عناوین مختلف سرکوب می‌کنند.

مژده کرماشانی

مرکز خبر- بە طور رسمی تاریخچه روز جهانی کودک به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. اما ایده برگزاری روز جهانی کودک، به «کنفرانس جهانی برای رفاه کودکان» که بین نمایندگان ۵۴کشور در ماه آگوست سال ۱۹۲۵در ژنو برگزار شد، تا منشوری در دفاع از حقوق کودکان تصویب کنند، باز می‌گردد.کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند و در حالیکە هدف از روز جهانی کودک توجه به حقوق و نیازهای کودکان است، اما هنوز هم در کشورهای سنتی و درگیر جنگ این کودکان هستند کە بیش از همە تحت تأثیر قرار گرفتە و حقوق آنها نقض می‌شود، در همین زمینە با پروین آزاد فعال حقوق کودک گفت‌وگویی انجام دادە و موارد مربوط بە روز جهانی کودک را مورد ارزیابی قرار دادەایم.

 

«هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد»

پروین آزاد فعال حقوق کودک می‌گوید: کودکان شایستە‌ی یک زندگی سالم و به دور از خشونت هستند، اما با مشکلاتی مثل فقر، تجاوز، بی خانمانی، کار کودک، ازدواج زیر سن قانونی و نداشتن هویت و شناسنامه که ما در بعضی از قسمت‌های ایران نیز شاهد هستیم، مواجە می‌باشند و این باعث می‌شود حتی این کودکان نتوانند وارد مدارس شوند. اینها مشکلاتی است که کودکان نە تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شاهد آن هستند و یکی از دلایل اصلی کە  برای نامگذاری این روز از طرف یونیسف انتخاب شد، دسترسی کودکان به آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت بود و اصول اولیه این پیمان بر چهار اصل است.

وی در ادامە بیان داشت: این چهار اصل مهم را اگر در نظر داشته باشیم بر می‌گردیم به حاکمیتی که ما در جمهوری اسلامی داریم. در حاکمیت جمهوری اسلامی تقریبا ۵۲ کودک تنها در انقلاب «زن زندگی آزادی» جان‌شان را از دست دادند و دلیل عمده‌اش هم این بود کە آنها خواستار زندگی بهتر، رفاە، آزادی و حق انتخاب بودند و در حاکمیت کودک‌ ستیز جمهوری اسلامی ما نمی‌توانیم شاهد این مسائل باشیم و کودکانی که حتی چشم‌هایشان را از دست دادند، همەی اینها  نشان می‌دهد که ما با یک رژیم توتالیتر و ضد کودک طرف هستیم که نە تنها به کودکان اهمیت نمی‌دهد بلکه با این حال که پیمان نامە کودک را امضا کرده ولی کاملا حقوق کودکان را نقض می‌کند.

پروین آزاد با اشارە بە نقض حقوق کودکان می‌گوید: ما با رژیمهایی طرف هستیم که تنها منافع اصلی خودشان را می‌بینند و نە تنها به خواسته‌های کودکان و خواسته‌هایی که انسانی است پاسخ ندهند بلکه این خواسته‌ها را با عناوین مختلف سرکوب می‌کنند. اگر ما به رژیم خودمان برگردیم می‌بینیم که در این رژیم ما با خانواده‌هایی طرفیم که کارگر هستند و حقوقشان پرداخت نمیشود، این باعث می‌شود که بچه‌ای که در این خانواده زندگی می‌کند یا مجبور شود ترک تحصیل کند و یا رو به کار بیاورد و بە این صورت کودک کار بازتولید می‌شود، یا کودک همسری که یکی از دلایل اصلی آن فقر است و باعث می‌شود خانوادەها بە خاطر حل مشکلات اقتصادی‌شان دخترانشان را در کودکی مجبور بە ازدواج کنند و  تحت قوانین ضد کودک، کودک همسری به وجود می‌آید.

 

«جنگ علاوە بر ویرانی، زندگی کودکان و آیند‌گان آن کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد‌»

این فعال حقوق کودک در ادامە سخنانش با اشارە بە جنگ‌‌ها و  منافع کشورهای سرمایەداری گفت: در حال حاضر جنگ حماس و اسرائیل که ما شاهد هستیم، کودکان قربانی می‌شوند، یک سری کودکان دچار مشکلاتی از جمله استرس دائم، افسردگی، کابوس‌های شبانه و یا قطع عضو از بدن می‌شوند و این سلامتی کودکان را به خطر می‌اندازد. آثار جنگ هیچ وقت کوتاه مدت نیست و ممکن است سالیان سال به درازا بکشد و حتی نقش این کودکان را در آینده تحت الشعاع قرار بدهد.

وی می‌گوید: در مناطق جنگی نظافت، بهداشت، کمبود آب آشامیدنی همه این‌ها باعث میشود کودکانی هم که در پناهگاه‌ها هستند بە انواع بیماری‌ها مبتلا شوند و حتی مهاجرت کودکان بە دلیل جنگ، در آیندە بر آنها اثر منفی می‌گذارد، چرا که کودکان مجبور می‌شوند ارتباطشان را با آن محل جغرافیایی و یا آن منطقه از دست بدهند و اینها باعث می‌شود آنها احساس تنهایی کنند و بە انزواگری و افسردگی دچار شوند. این نشان می‌دهد که جنگ نە تنها باعث ویرانی و آثار مخرب می‌شود بلکه زندگی کودکان و آیند‌گان آن  کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد و این‌ها تنها  به خاطر این است یک سری از قدرتها و کشورها می‌خواهند از فروش سلاح‌هایشان  سود ببرند و  مردم و افکارشان را به سمت جنگ و خشونت ببرند و مردم را از مسائل انسانی و انسانیت به دور کنند. اما شعار ما باید این باشد«نە به جنگ، زنده باد صلح و آرامش».

وی با اشارە بە منافع مشترک کشورهای امپریالیسم و محکوم‌كردن همدیگر در جنایت‌‌هایشان، بیان کرد: در اصل همەی این کشورها منافع‌شان یکی است،  جنگ زرگری راه می‌اندازند و  در ظاهر همدیگر را محکوم می‌کنند ولی در اصل اهداف همه این رژیم‌های دیکتاتوری و رژیم‌های سرکوبگر یکی است.

وی با توجە بە نقش فعالان حقوق کودک در راستای نقض حقوق کودکان، گفت: نقشی که می‌توانیم داشته باشیم این است که مسائل و مشکلات کودکان را عنوان کنیم، اینکه کودکان شایسته یک زندگی انسانی هستند و همانطور که طبق اصول اولیه‌ای که  یونیسف اعلام کرده ما باید این‌ها را بە طور مستمر تکرار کنیم و از جوامع بین‌المللی، نهاد‌ها و دوستداران حقوق کودک بخواهیم که روی این‌ها پافشاری کنند و  نگذارند نقض شود. مثل جمهوری اسلامی که کودک کار، کودک همسری، تجاوز و اعدام کودکان وجود دارد و این مخالف پیمان نامه حقوق کودک است. ما باید همیشه یادآور این باشیم که اصول اولیه حقوق کودکان رعایت شود و این  ما را می‌طلبد که صدای این کودکان باشیم که در سراسر جهان مخصوصا در کشورهای خاورمیانه صدایی ندارند و به عناوین مختلف قربانی می‌شوند.