TJK-E 8 Mart eylem planlamalarını açıkladı

TJK- E 8 Mart eylem takvimini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada “8 Mart’ı 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' sloganı ile 1-10 Mart tarihleri arasında yapacağımız eylem ve etkinlikler ile karşılayacağız” denildi.

Haber Merkezi- Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü takvimini açıkladı. Yazılı açıklama yapan TJK-E, "8 Mart'ı 21. Yüzyılın kadın özgürlük yüzyılı olacağına olan inançla karşılıyoruz. Bu inançla özgürlük mücadelesinde büyük emekleri olan ve bu uğurda şehit düşen Sara, Rojbin, Ronahi, Evin ve Bişeng yoldaşlar şahsında tüm şehitlerimizi sevgiyle anıyoruz" dedi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"21. yüzyılın ilk çeyreğinde şu çok net ortaya çıkmıştır ki kapitalist modernitenin uyanan ve bilinçlenen kadınlar karşısında fazla yaşam şansı kalmamıştır. Rosalar'dan Saralar'a, Mirabel kardeşlerden Hevrin Xelef'lere uzanan bu kadın direnişi dalga dalga büyüyerek bugün tüm dünya için özgür bir yaşamın yolunu açmıştır. Özgür kadın mücadelesi, 21. Yüzyılda insanlığın umudu olmayı başarmış bir hakikattir. Kadın kurtuluş çizgisi ve yolunu belirleyen temel dinamik güç kuşkusuz bugün Kürt kadın dinamiği olarak öne çıkmaktadır. Kadınlar, Kürt kadınların yakaladığı öncü duruştan ciddi bir güç ve ilham almaktadır. Kürt kadınların hem toplumsal sorunlara alternatif olma gücü hem demokratik siyaset alanında sağlamış olduğu performans, hem de savunma alanında ortaya koyduğu öncülük düzeyi bunu tüm dünyaya göstermiştir. Rojava Kadın Devrimi bunun en somut ifadesi olmuştur. Bugün bu mücadele, kadın katliam ve soykırım politikalarına karşı en büyük umudu ve gerçeği ifade etmektedir. Bu umudun büyütülmesi, tüm dünya kadın hareketlerinin de ortak amacı haline dönüşmüştür.

İçinden geçtiğimiz zaman yüz yıllardır inşa edilmiş olan tüm siyasal, sosyal ve düşünsel yapıların radikal bir değişimle gerçekleşebileceği koşulları yaratmıştır. Başta kadınlar olmak üzere tüm yok sayılmış kimliklerin yeni bir toplumsallık içinde kendi geleceğini inşa edebileceği, kendi toplumsallığını kurabileceği zamanımız, büyük fırsatlar ve büyük riskler içeren kritik bir dönüm noktasına dayanmıştır. Dünyanın her yerinde toplumsal muhalefetler gelişmekte, gittikçe örgütlenip, eyleme kalkma yönünde gelişmeler yaşanmaktadır. Tersine kapitalist tekelci sistem güçleri de küresel anlamda alternatif hareketleri ve krizleri denetleyememekte, yönlendirememektedir. Bu da kapitalist tekelci sistemi ciddi anlamda zorlamaktadır. 

Önder APO kadınlar ve halklar için yeni bir yol haritası çizmiştir

3. Dünya Savaşının en sıcak dönemlerinde geçtiğimiz bu süreçte Kurdistan, güncel olarak yaşanan yoğun çatışmaların, aynı zamanda gelişebilecek çözümlerin de merkezi haline gelmiştir. Bu yüzden de küresel, bölgesel, yerel ve toplumsal tüm güçler, şu anda gelişen bu tarihsel sürecin içinde aktif olarak yer almak zorunda kalmıştır. Ortadoğu’nun yeni yapılanmasında merkezi hegemon güçler kendi çıkarları temelinde yeni denge ve düzenlemelerle ömrünü uzatma çabası içinde olsalar da, demokratik modernitenin unsurları olma iddia ve iradesini gösteren demokratik güçler, bu kaotik ortamdan kadınların ve halkların lehine çıkmak için önemli bir arayış ve mücadelenin içindedirler. Ortadoğu’da yaşanan kriz ve kaoslu ortamda ortaya çıkan ve başarı şansı en yüksek olan güç, demokratik toplum güçleridir. Önder APO’nun üçüncü yol olarak tanımladığı Demokratik Modernite çözümü, Ortadoğu Demokratik Konfederalizmini de beraberinde geliştirmeyi hedeflemektedir. Kapitalist erkek tekelinin yaşadığı çıkmazlar ve ulus devletçiliğin gittiği tıkanma noktası halklara kaoslu ve katliamlı bir yaşamı mahkum etmek istemektedir. Ancak buna karşı APO’cu düşüncenin ortaya çıkardığı gelişmeler üçüncü yol olarak demokratik modernitenin gelişme zeminini oluşturmuştur. Bunun en yalın ve sade ifadesi ise tüm dünyada yankılanan 'Jin, Jiyan, Azadi' sloganı olmuştur. Yani Önder APO, tüm ezberleri bozarak kadınlar ve halklar için yeni bir yol haritası çizmiştir. Bugün sadece Kürt kadınları için değil Afgan, Arap, Fars, Belluc, Ermeni kadınlar başta olmak üzere tüm dünya kadınları için yol gösterici olmuştur.

Ataerkil politikalara karşı bugün ortak mücadele yürütmek bizler için temel stratejik bir öneme sahiptir. Yüz yılımızın başından itibaren ataerkil kapitalist modernitenin küresel ve bölgesel düzeyde geliştirdiği politikalar en çok biz kadınları etkilemektedir. Ataerkil güçlerin kendi hegemonyalarını devam ettirmek için yürüttüğü savaşların bilançolarına bile bakıldığında savaşta savunmasız kalıp öldürülen, tecavüz edilen, savaş ganimeti olarak el konulan, yurdundan göç etmek zorunda kalan, ucuz iş gücüne dönüşen ve fuhuş metası olarak kullanılan kadınların sayıları milyonlar ile ifade edilmektedir. Bu nedenle bu kaostan çıkışı en çok isteyecek ve bu konuda en çok mücadele edecek olanlar yine biz kadınlarız.

Biz kadınlar biliyoruz ki; maddi-manevi toplumsal değerler kadın eksenli oluşmuştur. Bu değerler ataerkil akıl-zihniyet tarafından çalınarak üzerinden devasa köleci bir sistem inşa edilmiştir. Burada çalınan özünde kadının ve kadınla birlikte toplumun toplumsal özgür kimliği olmaktadır. Bu anlamda kadın özgürlük sorunu çok daha kapsamlı toplumsal-sosyal-ekonomik boyutları olan bir sorun olmaktadır. Toplumsallık ve toplumsal değerler günümüze kadar bunca egemenlik ve savaşlara rağmen yaşayabilmişse, bunu kadının toplumsal emeğinde aramak gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer kadın, hala bir doğa ve toplumsallığın çekirdek veya asıl gücü olarak yaşıyorsa, bunu aynı zamanda toplumların bünyesinde hala yaşayan ahlak ve politikanın diriliği ve canlılığına bağlamak gerekiyor. Toplumsal doğanın değişim-dönüşüm dinamiği olarak kadında sağlanan özgürlük ve eşitlik düzeyi, toplumun da özgürlük ve eşitlik düzeyinin ölçütü olmaktadır. Kadının kendi farklılığını bütün toplumsal zihniyet, kültür, sosyal, politik, ahlak, estetik, ekonomik olarak ortaya çıkarıp, kendisini gerçekleştireceği, özgürce bunu yapılandıracağı bir toplumsallık aynı zamanda insanlığın da kurtuluşu olacaktır.

Her kadını umutla birlikte yürümeye çağırıyoruz

İçinden geçtiğimiz çağ özgür kadın iradesinin yükseleceği bir toplumsal çağdır. Bu anlamda bizler için yerelden başlayarak evrensel düzeyde kadın özgürlüğünün ideolojik ve politik esasları temelinde örgütlenmek, pratikleşmek ve ortak kurumlaşmalara gitmek büyük önem taşımaktadır. Kadının özgürlük sorunlarını bilince çıkarmak kadar, çözüm yollarını tartışmak ve uygulama alanlarını ortak geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda kadının siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik, etik, ekonomi, öz savunma, diplomasi öz bilinç, öz irade ve öz örgütlülükle örgütlendirilmesi hayati önemdedir. Önümüzdeki mücadele yılının bu anlamıyla bizler için çok daha coşkulu ve dolu dolu geçeceği şimdiden söylemek mümkündür. Bunun için her kadını emekle ördüğümüz kadın sistemimiz içinde yer alarak, el ele, omuz omuza aşkla, heyecanla ve umutla birlikte yürümeye çağırıyoruz. 

Biz kadınlar için 'Önder APO’ya Özgürlük, Kürt Sorununa Siyasi Çözüm' hamlesi stratejik bir öneme sahiptir. Bu hamle Önder APO etrafındaki çemberi hiç kesintisiz yürüten Gladyo politikalarına karşı Önder APO şahsında Kürt halkı için somutlaşan 'sağlık, güvenlik, özgürlük' üçlüsünü sağlamak, içinden geçtiğimiz sürecin kazanılmasının garantisi olacaktır. Bunun içindir ki biz kadınlar diyoruz ki; Önder APO’nun Özgürlüğü, Kadınların Özgürlüğüdür! 25 yıllık işkence sistemine son verecek olanlar da biz kadınların öncülüğünde gelişen mücadelemiz olacaktır.

'Jin Jiyan Azadi İle Kadın Devrimine Yürüyoruz!'

Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) olarak 2024, 8 Mart’ını 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' hamlesi ile karşılıyoruz. Hamlemiz aynı zamanda her gün kendi sistemimizi, kendi yaşam alanlarımızı yarattığımız bir pratiğin sözüdür. Hamlemiz yaşamın her alanında evde, sokakta günlük olarak ataerkil sistem tarafından sömürülen, erkek terörüne maruz kalan tüm kadınların ortak mücadelesidir. Oğullarını ve kızlarını yurdun savunmasında toprağa vermiş analar, fedaice bir direniş göstererek şehit düşen binlerce kadın yoldaşımız, özgürlüğü kendisinde çalınmış, evlerine hapsedilmiş binlerce kadın, çocuk yaşta bedeni ve emeği ile sömürülen onlarca çocuk ve daha binlercesi yeni bir hayatı yaratmamız için en baştaki nedenlerimizdir. 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' hamlesini büyütmek tüm bunlara verilecek en anlamlı ve güçlü cevap olacaktır.

Bu temelde Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E) olarak 2024 8 Mart’ını 'Jin, Jiyan, Azadi ile Kadın Devrimine Yürüyoruz' sloganı ile 1-10 Mart tarihleri arasında Avrupa’nın onlarca merkezinde yapacağımız eylem ve etkinlikler ile karşılayacağız.

 2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde ve 3 Mart’ta ise Fransa’nın Paris ve İsviçre’nin Basel şehirlerinde “Cinsiyetçilik Öldürür, Mücadele Özgürleştirir!” sloganı ile Cinsiyetçilik ile Mücadele Konferansları yapılacaktır.

1-10 Mart tarihleri arasında farklı merkezlerde ve tarihlerde paneller, seminerler, film gösterimleri, kadın buluşmaları, resim sergisi ve benzeri kültürel etkinlikler yapılacaktır.

 8 ve 9 Mart’ta ise onlarca merkezde farklı kadın örgütleri ortak yürüyüşler ve mitingler yapılacaktır.

 Tüm kadınları cinsiyetçiliğe, faşizme, milliyetçiliğe, dinciliğe ve gericiliğe karşı 8 Mart’ı özgürlük mücadelesinin zirveye çıktığı gün yapmaya çağırıyoruz. Ataerkil sistemin tüm çirkinliklerin ve kötülüklerin kaynağı olarak aşılması ve özgür yaşamın özgür kadın ve özgür erkekler tarafından inşa edilmesi için her yerde ve her anı özgürlük bilinci ve eylemleriyle güzelleştirelim. Özgürlük zamanını hep birlikte yaratalım!

Unutmayalım ki faşizm kaybedecek, kadınlar kazanacak!"

Eylem Takvimi

Avrupa Kürt Kadın Hareketi'nin eylem planlaması şöyle açıklandı:

"2 Mart’ta Almanya’nın Frankfurt kentinde ve 3 Mart’ta ise Fransa’nın Paris ve İsviçre’nin Basel şehirlerinde 'Cinsiyetçilik Öldürür, Mücadele Özgürleştirir' sloganı ile Cinsiyetçilik ile Mücadele Konferansları yapılacaktır.

8 Mart'ta yapılacak eylemler:

Almanya

Köln

Saat: 18:00

Yer: Roncalliplatz

Duisburg

Saat: 15:00

Yer: Duisburg HBF

Wuppertal

Saat: 17:00

Yer: Laurentiusplatz/Wuppertal

Dortmund

Saat: 16:00

Yer: Europabrunnen

Osnabrück

Saat: 16:00

Yer: DGB Haus

Bielefeld

Saat: 16:00

Yer: Alten Markt

Münster

Saat: 17:00

Yer: Stubengasse

Hamburg

Saat: 18.00

Yer: Rathausmarkt

Bremen

Saat: 16.00

Yer: Marktplatz

Kiel

Yer: Platz der Kinderrechte

Saat:16.00

Saarbrücken

Saat: 18.00

Yer: Max-Oppehuls-platz.

Mannheim

Saat :16.30

Yer:Gewerkschafhaus Hans-Böckler Str.3

Darmstadt

Saat: 17.00

Yer: Friedenplatz

Hanau

Saat: 17.00

Yer: Aschaffenburg Str. 5

Gießen

Saat: 17.00

Yer: Berlinerplatz

Stuttgart 

Saat: 16:00

Yer:  Schloßplatz

Karlsruhe

Saat: 17.00

Yer: Stephansplatz 

München

Saat: 17.00

Yer: Marienplatz

Hildesheim

Saat: 17.00

Yer: Marktplatz

Trier

Saat: 17.30

Yer: Porta Nigra

Hannover

Saat: 15:00

Yer: Opernplatz

Celle

Saat: 17:00

Yer:Gertrud-Schröter Platz

Kassel

Saat: 17:00

Yer: Kassel Rathaus

Dresden

Saat: 16.00

Yer: Königsufer

Berlin

Saat: 14:00

Yer: Unter den Linden 21

İsviçre

Basel

Saat :18.30

Yer: De Wette Park

Bern

Saat: 18.30

Yer: Quartiergasse 17

St. Gallen

Saat: 18.00

Yer: Marktgasse

Winterthur

Saat: 20.00

Yer: Steinberggasse str.

Cenevre

Saat:17.30

Yer: Rue Du Mont- Blanc

Lozan

Saat: 18.30

Yer: Place du 14 Juin (St.Laurent)

Fransa

Paris

Saat:  14.00

Yer:  Place Gambetta Metro 3 istasyon Gambetta

Marsilya

Saat:  13.00

Yer:  Caniebere

Bordeaux

Saat:  18.00

Yer:  Place de la Victoire

Rennes

Saat:  15.00

Yer:  Place Charles De Gaulle

Toulouse

Saat: 14.00

Yer: Capitale meydanı

Strasbourg

Saat : 17:00

Adres: Place Kléber 67000 Strasbourg

Mulhouse

Saat  :  17.30                           

Yer    : Place de la Bourse Mulhouse

İsveç

Stockholm

Saat: 18.00

Yer: Sergels Torg/Stockholm

Finlandiya

Helsinki

Saat: 17.00

Yer: Senaatintori/Helsinki

Norveç

Oslo

Saat: 18.00

Yer: Youngstorget/ Oslo

Avusturya

Graz

Saat: 17.00

Yer: Platz der Versöhnung/Paulustor

Innsbruck

Saat: 17.00

Yer: Annasäule

İngiltere

London

Saat: 18.00

Belçika

Liège 

Saat: 13.00

Yer:  Place des Arts

Hollanda

Amsterdam

Saat: 18.00

Yer: Dam, 1012 NP

9 Mart eylemleri:

Almanya

Düsseldorf

Merkezi yürüyüş

Saat: 14:00

Yer: DGB Haus/Friedrich -Ebert Str.

Frankfurt

Merkezi Yürüyüş

Saat: 14.00

Yer: Hauptbahnhof

İsviçre

Zürich

Merkezi Yürüyüş

Saat: 13.30

Yer: Paradeplatz, Zürich

Fransa

Reims

Saat: 16.00

Yer: Reims Merkez

Évry

Saat: 14:00

Yer:  Belediye binası."