Kuzey ve Doğu Suriye'de kadınlar kazanarak ilerlemeye devam ediyor- PANORAMA

Kuzey ve Doğu Suriye’de, öncülüğünü yaptığı devrim sonrasında da eşit ve özgür bir yaşamın inşası için örgütlenerek mücadelesini sürdüren kadınlar, kazanarak ilerlemeye devam ediyor.

Sana Al-Ali

Haber Merkezi – Kuzey ve Doğu Suriye’de kadınlar, öncülüğünü yaptığı devrim sonrasında da eşit ve özgür bir yaşamın inşası için sürdürdüğü mücadeleyle dünya kadınlarına ilham oluyor. Savaşın en ağır koşullarına rağmen yaşamın her alanında kadın özgürlüğü ilkesi doğrultusunda örgütlenmesini sürdüren kadınlar, kurdukları kadın kurumlarıyla da çalışmalarını kurumsallaştırıyor.

Toplumsal Sözleşme ile cinsiyet eşitliği güvenceye alındı

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Genel Konseyi, 12 Aralık'ta cinsiyetler arasında tam eşitliği güvence altına alan birçok maddenin yer aldığı yeni bir Toplumsal Sözleşme’yi onayladı. Sözleşmenin 25’inci maddesinde kadınların hakları ve cinsiyet eşitliği garanti altına alınırken, 26’ncı maddede de “Kadınların eşit, paylaşımlı yaşam temelinde kurulmuş demokratik ailede özgür iradelerinden yararlanacağı” vurgulandı.

Kadına karşı şiddet suç kapsamına alındı

Toplumsal Sözleşme’nin 50’nci maddesinde de “Kadınlara karşı her türlü şiddetin uygulanması, istismar edilmesi veya negatif ayrımcılık yapılması kanunen suçtur ve cezalandırılacaktır” denildi. 78’inci maddenin 7-8-9 bentlerinde kadınların tüm meclislerde temsil oranının yüzde 50 olduğu, halk meclislerinde belediyelerin ortak başkanlığına ve aynı zamanda yürütme kurullarında da kadınların yer aldığı belirtiliyor. Madde 110'da da "Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi, komün, kasaba, şehir, il ve bölgeden başlamak üzere Kuzey ve Doğu Suriye'de örgütlenir" ifadesi yer aldı. Toplumsal Sözleşme’de yer alan maddeler, kadınların büyük bir emek ve çabayla verdiği mücadelenin sonuçlarından biri oldu.

Arap, Kürt, Ermeni, Süryani gibi birçok halkın bir arada örgütlendiği; Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi, Zenubya Kadın Topluluğu ve Suriye Gelecek Partisi Kadın Meclisi 2023 yılında yaptıkları çalışmalarla Demokratik Ulus paradigmasını büyüterek yaşamın her alanına yaydı.

Zenubya Kadın Topluluğu

Zenubya Kadın Topluluğu, ağırlıklı olarak Minbic, Tebqa, Rakka ve Dêrazor’da özgür ve demokratik bir toplum yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Topluluk, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalığın oluşması için de dönem dönem çeşitli kampanyalar ve etkinlikler düzenledi. Kadına yönelik şiddet, çocukların evlendirilmesi, çok eşlilik, dijital şiddet gibi sorunlara karşı farkındalık çalışmaları yaptı. “Kadınlara Karşı Özgürlük Zamanı”, “Aile Yasalarını Uygula” en önemli kampanyalar arasında yer aldı. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik Uluslararası Komplo ve Türk devleti tarafından sürdürülen tecridi protesto amacıyla da kampanyalar düzenledi.

Topluluk bin 243 toplantı gerçekleştirdi

Topluluk, Kadın Etkinlikleri, Organizasyonları ve Hareketleri Platformu ile ortaklaşarak her bölgenin özelliklerine ve koşullarına göre ortak kampanyalar yaptı. Kurulan, İstismara Uğrayan Kadınlar Komitesi, Rakka ve Tebqa’da faaliyetlerine başladı. Topluluk, bu etkinlik ve kampanyalar kapsamında şu ana kadar bin 243 toplantı gerçekleştirdi.

Madde bağımlılığının tedavisi için merkezler kuruldu

Tüm kurumlarla ortaklaşan Topluluk, 1 Ağustos’ta uyuşturucu madde kullanımına karşı 3 ay süren bir kampanyanın startını verdi. Kampanya kapsamında madde bağımlılığı olan kişilerin tedavisi için merkezler kuruldu. Madde kullananlara ve madde kullanımını teşvik edenlere karşı da caydırıcı cezalar ön görüldüğü çalışmalar yaptı. Aile Hukuku’nun yeniden düzenlenmesine yönelik çalıştaylar gerçekleştirdi. Türk devletinin, kadın aktivist ve öncüleri hedef aldığı saldırılarına karşı da sessiz kalmayan Topluluk, onlarca protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Mala Jin Komitesi’ne 8 bin 976 kişi başvurdu

Topluluk, çalışmalarını oluşturduğu komitelerle planlı bir şekilde sürdürüyor. Kadın Evi (Mala Jin) Komitesi, şiddete uğrayan, boşanmak isteyen kadınların dava süreçlerinin takibine yönelik çalışmalar yaptı. Kadın Evi Komitesi’ne gelen sorun sayısı 8 bin 976'ya ulaşırken, bu sorunların 3 bin 123’ü çözüme kavuşturuldu. 2 bin 615 sorun ise çözülmeyi bekliyor. Davaların 3 bin 156’sı Sosyal Adalet Bürosu’na 82’si ise diğer kurumlara devredildi.

Sağlık Komitesi ise Heyva Sor (Kürdistan Kızılayı) ile koordineli çalışarak kamplarda, ilçelerde, mahallelerde, semtlerde ve komünlerde çocukların evlendirilmesi, meme kanseri ve şiddet ile ilgili farkındalık çalışmaları yürüttü.  Ekonomi Komitesi, tarımsal, endüstriyel ve ticari projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttü. Hayvancılığın yeniden canlandırılması ve kooperatifleşme için projeler hazırladı. 35 aile ve 430 işçi bu projelere dahil edildi. Mart ayında kurulan Hîlala Zêrin Komitesi ise kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyor. Hîlala Zêrin Komitesi, oluşturduğu sanat ekipleriyle sanatsal faaliyetlere devam ediyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi: Tüm Suriyeli kadınlar için çalışıyor

Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi, Suriye’de yaşayan yaşamayan tüm Suriyeli kadınların hakları için adeta çatı örgütü görevini görüyor. Yeni anayasa yapımından siyasete kadar kadınların, her sorunun çözümüne yönelik katılımını esas alan Kadın Meclisi; çeşitli çalıştaylar, seminerler, konferanslar, forumlar ve medya toplantılarıyla Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmak için çalışıyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Konseyi, 2023 yılı boyunca Suriye kriziyle ilgili 156 konferans ve çalıştay düzenledi. Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uluslararası sözleşmelerin uygulanması için çaba gösteren Kadın Meclisi, “Kadına yönelik şiddet”, “Gelenek ve görenekler arasında kadınlar”, “Dinler arası kadınlar”, “Özerk Yönetim girişimi Suriye'de çözümün anahtarı”, “Suriye krizinde Suriyeli kadınların rolü”, “Devlet ve vatandaşlık biçimleri”, “Kadınların başarıları ve direnişi”, “Kadınların toplumdaki rolü”, “Barışın inşasında kadınlar”, “Kültür, sosyal adalet, kadınlar ve siyaset” başlıkları altında  çalıştay ve konferanslar düzenledi.

Gençlere yönelik eğitim çalışmaları yapıldı

Gençlere yönelik de çalışmalar yapan Kuzey ve Doğu Suriye Kadın Meclisi, “Gençlerin siyasi yaşamdaki rolünün, gençliğin teknolojiyle ilişkisinin ve gençlerin göçünün güçlendirilmesi” konularında bir dizi çalışma yaptı. Doğal toplum, özgürlük kavramı, kültür ve ahlak, üreme sağlığı, meşru savunma gibi konularda 156 eğitim ve atölye düzenledi. Rakka’da 15 Kasım’da “Aşiretlerde Kadınların Toplumsal Rolü” başlıklı iki önemli forum düzenleyen Kadın Konseyi, Halep’te ise 9 Eylül'de "Karar Almada Kadının Rolü" başlıklı forum gerçekleştirdi.

Suriye Gelecek Partisi Kadın Meclisi

Suriye Gelecek Partisi Kadın Meclisi de kadına yönelik şiddete karşı çeşitli etkinliklerin yer aldığı kampanya düzenledi. "Her türlü devlete ve erkek zihniyetine karşı- Jin Jiyan Azadî" sloganıyla düzenlenen kampanya 15 gün sürdü. Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi düzeyinde, “Kadınları güçlendirmek güvenliktir ve haklarını güvence altına almaktır” sloganıyla forum, “Mücadelemiz, kazanımlarımızı korumak ve güvence altına almak için” sloganıyla ise sempozyum düzenleyen Suriye Gelecek Partisi Kadın Meclisi, bölgedeki kadın devriminin bölgesel ve küresel tüm kadın hareketlerine etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

“Eşit yaşam, özgür, demokratik bir toplum inşa etmenin temelidir” başlığı altında 11 çalıştay düzenleyen Suriye Gelecek Partisi Kadın Meclisi, yerinden edilenlerin evlerine dönebilmesi ve Suriye'deki tüm işgallerin sona erdirilmesi için kadın yürüyüşü gerçekleştirdi. Suriye’nin Kuzey ve Doğu bölgelerinden tüm kadın hareketlerinin içinde olduğu bir heyet oluştururken, "Jin Jiyan Azadî" sloganıyla 8 Mart kampanyasını yürüttü. 

240 kursiyerin dahil olduğu 12 eğitim kursu açan Kadın Meclisi, tüm köylerde, ilçelerde ve şehirlerde kadınlara haklarına yönelik, 117 eğitim çalışması düzenledi. Eğitim çalışmalarında özgürlük kavramı, demokratik siyaset ve demokratik aile inşası gibi çeşitli konularda 13 araştırma semineri hazırlandı. 

Yarın: Kongra Star, ataerkil sisteme karşı örgütlenerek büyüyor