سخنگوی فراکسیون ی.ن.ک : انتخابات مشکلات و بحران¬های عراق را حل نخواهد کرد

سوزان منصور، سخنگوی جناح ي.ن.ک گفت انتخابات مشکلات و بحران¬های عراق را حل نخواهد کرد.

مرکز خبر - به دلیل تشدید مشکلات در عراق، انتخابات مجدد پارلمان مطرح شده است. قرار است انتخابات زودهنگام راه­حل مشکلات باشد، اما سوزان منصور، سخنگوی جناح اتحادیه­ی میهن کوردستان در پارلمان عراق گفت انتخابات زودهنگام مشکلات عراق را حل نخواهد کرد.

سخنگوی جناح ی.ن.ک در بیانیه­ای به رسانه­های رسمی حزب خود گفت: انتخابات زودهنگام مشکلات مجلس نمایندگان و بحران سیاسی کنونی عراق را تغییر نخواهد داد و وضعیت سیاسی را بهبود نخواهد بخشید.

سوزان منصور می گوید: «اگر تصمیم بر انتخابات زودهنگام باشد، قوانین انتخابات باید بهبود یابند که قطعا به زمان زیادی نیاز دارد. بنابراین مذاکرات تنها راه­حل رسیدگی به بحران سیاسی کنونی عراق است.»