در پرونده کوبانی کسی آزاد نشد؛ جلسه دادگاه به تعویق افتاد

دادگاه رسیدگی به بازداشت شدگان پرونده کوبانی تصمیم به ادامه بازداشت تمامی زندانیان گرفت و جلسه رسیدگی به ١۶ ماە می موکول شد.

آنکارا- پروندە کوبانی که به دلیل اقدامات اعتراضی بین ۶ تا ٨ اکتبر ٢٠١۴ علیه حملات داعش به کوبانی و علیە روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) فیگن یوکسکداگ و صلاح الدین دمیرتاش و اعضای این حزب باز شد، هیئت اداری مرکزی (MYK) و ١٨ نفر از آنها، مجموعاً ١٠٨ نفر، در پردیس زندان سینجان محاکمه شدند.

در جلسه امروز وضعیت دستگیری سیاستمداران زندانی مورد ارزیابی قرار گرفت. ١٣ سیاستمدار از جمله گلتان کشاناک، صباحت تونجل، آیلا آکات آتا و فیگن یوکسکداغ در جلسه امروز حضور نداشتند.  

پس از وقفه، دادگاه وضعیت دستگیری سیاستمداران زندانی را بررسی و تصمیم خود را اعلام کرد.

دادگاه درخواست رفع اقدامات کنترلی قضایی را به دلیل «مظنون به فرار» نپذیرفت.

هیئت دادگاه درخواست وکلای دمیرتاش در مورد نقض ماده ٢٢٠/۵ TCK را نپذیرفت و تصمیم به ادامه بازداشت سیاستمداران زندانی گرفت.

جلسه به ١۶ می موکول شد تا آخرین دفاعیات ارائە و حکم نهایی صادر شود.