معرفی آثار هنری؛ نقاشی «شهید سولوای»

جان اورت میلی، نقاش انگلیسی (١٨٢٩-١٨٩۶)، کودکی نابغه بود و در سن یازده سالگی، کوچکترین دانش آموزی شد که وارد مدارس آکادمی سلطنتی شد.

یکی از مهمترین آثار او، نقاشی رنگ روغن با عنوان «شهید سولوای» است که در سال ١٨٧١ کشیده است. این نقاشی یادآوری احساسی از تاریخ آشفته مذهبی در اسکاتلند در زمان‌های گذشته است. این نقاشی مارگارت ویلسون را نشان می‌دهد که پیراهن یقه‌دار بازی پوشیده است؛ اما زمانی که مرمت‌کنندگان این قطعه را با اشعه ایکس عکس‌برداری کردند، متوجه شدند که این پرتره تکان‌دهنده در اصل برهنه بوده و لباس‌هایی بعدا برای تسکین حساسیت‌های ویکتوریایی به آن اضافه شده است.

این نقاشی صحنه غرق شدن مارگارت ویلسون (١۶۶٧-١۶٨۵)، یک نوجوان ١٨ ساله‌ی اسکاتلندی را به تصویر می‌کشد که به دلیل امتناع از انتصاب جیمز هفتم به عنوان رئیس کلیسا اعدام شد.

این نقاشی یک زن جوان سفید پوست با موهای بلوند را نشان می‌دهد که دستانش را با زنجیر آهنی از پشت بسته‌اند و به امواج دریا نگاه می‌کند که او را به سمت خود می‌کشد و غرق می‌کند.