تبعیض جنسیتی، حتی در دستمزد میوه‌چینی

شکاف دستمزدی میان زنان و مردان در بخش کشاورزی آنقدر عمیق است که حتی افزایش چندین برابری دستمزد زنان کارگر در چند سال اخیر هم نتوانسته دریافتی این کارگران را یکسان کند.

شکاف دستمزدی میان زنان و مردان در بخش کشاورزی آنقدر عمیق است که حتی افزایش چندین برابری دستمزد زنان کارگر در چند سال اخیر هم نتوانسته دریافتی این کارگران را یکسان کند.

 

مرکز خبر- طبق داده‌های مرکز آمار ایران قیمت میوه‌های تابستانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۴.۳ درصد رشد داشته است اما دستمزد کارگر میوه‌چین مرد نسبت به تابستان سال گذشته فقط ۵۶.۳ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که همین مقدار افزایش نامتناسب با تورم، برای کارگر زن میوه‌چین کمتر هم هست و نسبت به سال گذشته تنها ۴۶ درصد افزایش داشته است.

این بدین معنی هست که با احتساب نرخ واقعی تورم، دستمزد کارگر زن و مرد نسبت به سال گذشته تنزل داشته و با حقوق روزانه‌ی امسال قدرت خرید کمتری خواهند داشت.

البته در این بین کارگر زن دچار ظلم مضاعف هست و نسبت به کار یکسان با بازده برابر دستمزد کمتری نسبت به کارگر مرد دریافت می‌کند.

بنابر گزارش مذکور، میزان شکاف بین دستمزد زنان و مردان وجین کار کمتر از شکاف دستمزد آنان در میوه‌چینی است به صورتی که میزان افزایش دستمزد زنان وجین کار ۶۲ و میزان افزایش دستمزد مردان وجین کار ۶۱ درصد بوده است.

هم‌چنین مردان وجین‌کار در استان خراسان رضوی کمترین سطح دستمزد و زنان وجین‌کار در استان خوزستان  کمترین سطح دستمزد را دریافت کرده‌اند.

میانگین افزایش دستمزد زنان و مردان میوه‌چین در تابستان سال جاری ۵۱ درصد بوده است درحالی‌ که مطابق داده‌های گزارش مرکز آمار میانگین افزایش قیمت میوه‌های تابستانی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۴.۳ درصد بوده است.