تأثیر زلزله بر زنان کارگر و دست‌فروش

ازگی چلیک، سخنگوی شورای زنان کسک آمد با اشارە بە اینکە تعداد زیادی از زنان کارگر در اثر زلزله شغل خود را از دست دادند گفت: الگوهای اقتصادی جایگزین در منطقه باید به صورت مشارکتی توسعه یابد.

مدینه مامداغلو

آمد- پس از زلزله ۶ فوریە که مرکز آن در مرش بود، ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست دادند و میلیون‌ها نفر بە علت مهاجرت بیکار شدند. بسیاری از مردم نیز فروشگاه‌های خود را از دست دادە و بیکار و متحمل خسارات زیادی شدند، در ١ می کە مصادف است با روز کارگر، تمرکز بر کارگران خارج از تولید است.

به دلیل مهاجرت پس از زلزله، شهر تخلیه و چرخەی تولید متوقف شد احیای شهری طی سه ماه گذشته آغاز شده است، اما فروشندگانی که فروشگاه‌هایشان تخریب شده است از فروش محروم شده‌اند، صاحبان اتحادیه‌های کارگری که تاکنون حمایت نشده‌اند نتوانسته‌اند به سر کار بازگردند و بیشترین آسیب‌دیدگان زنان کارگر می‌باشند زنانی که مکان‌های کوچک خود را از دست داده‌اند، ماه‌ها قبل از انتخابات بیکار هستند و به دنبال راه‌حلی برای گشایش مغازه‌های خود و از سرگیری تولید هستند.

 

«راهپیمایی در روز ١ می برگزار می‌شود»

ازگی چلیک، سخنگوی شورای زنان آمد کنفدراسیون از اتحادیه‌های کارگری عمومی (KESK)با تبریک ١ می سخنان خود را اینگونە آغاز کرد:  هر سال با یک راهپیمایی از یک می استقبال می‌شود امسال به دلیل وقوع زلزله با راهپیمایی و نشست خبری مورد استقبال قرار می‌گیرد. راهپیمایی از سه طرف در شهر آمد برگزار و در میدان دروازه چیا تجمع کردە و بیانیه مطبوعاتی برگزار می‌شود. همچنین ازگی چلیک تمامی کارگران منطقه را برای شرکت در راهپیمایی دعوت کرد.

 

«مهم است اتحاد تداوم داشتە باشد»

ازگی چلیک با اشارە بە اینکە زلزله با کمک نظام سرمایه‌داری و دولت به فاجعه تبدیل شد گفت: ما به عنوان انجمن زنان کسک در مناطق زلزله زده از مردم حمایت کردیم، تاکنون نیز چادرهای ما در این مناطق برپاست و به کمک خود ادامه می‌دهند. وی در ادامە گفت: مشکلات زنان به طور تصاعدی افزایش یافته است، از این لحاظ ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم، می‌دانیم که بسیاری از دوستان ما در این حوزه حساسیت بیشتری نسبت به نیازهای اولیه زنان و کودکان دارند اما گاهی در سازماندهی این ائتلاف برای تأمین این نیازها کافی نبود. ما به عنوان انجمن زنان کسک چادرهای زنان را گشودە و وسایل نظافتی را در ٨ مارس توزیع کردیم اما مطمئنا این کافی نیست، خیلی مهم است این روند ادامە یابد و نیازهای اساسی در هر زمان برآورده شود.

 

«زنان و دست‌فروشان از تولید محروم شده‌اند»

ازگی چلیک ادامە داد: آنها با استقلال خود اتحاد را بە زنان نشان داده‌اند و با ترسیم زندگی جدید خارج از نظام سرمایه‌داری ائتلاف کنونی را تشکیل داده‌اند. زنان کارگر و روستاییان بیشترین آسیب را متحمل شدند و ارسال کمک برای کوردها و روستاهای علوی کمی دشوارتر بود ما می‌دانیم که نظام سرمایه‌داری یک سیستم منفعت‌طلبانه است و می‌دانیم که در این روند کارگران زن با شرکت‌های کوچک با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. تعداد زیادی از کارگران در اثر زلزله بیکار شدە و نتوانستند در روند تولید بمانند، زنان روستاها دام‌های خود را از دست دادند و نتوانستند مزارع را شخم بزنند آنها خارج از فرآیند تولید هستند که لازم است روی آن کار شود.