«برای هیچ کاری دیر نیست از هر طریق می‌توانند علم فراه بگیرند»

فریده احمدی یکی از زنانی کە در زمینه دسترسی خدمات تکنالوژی و بازاریابی فعالیت می‌کند، می‌گوید: با پیشرفت تکنالوژی هر فرد می‌‌‌تواند از داخل منازل سطح آگاهی‌شان را بلند ببرند به خصوص زنان که محدودیت‌های از طرف دولت طالبان وضع شده است.

بهاران لهیب

افغانستان- از زمان حاکمیت طالبان زنان به کارهای تجارتی رو آورده‌اند و آنان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذار نمودند، تا با این کارشان زنان دیگر را نیز حمایت نمایند. چون شغل‌شان را از دست دادند، از طرف دیگر تلاش طالبان این است که زنان در جامعه نقش نداشته باشند و همه تنها به امور منزل رسیدگی نمایند. اما زنان اجازه نمی‌دهند که مانع فعالیت‌شان در جامعه شوند و در اسارت خانگی به سر ببرند. طالبان به دلیل اینکه  زنان سرمایه‌گذار را اجازه فعالیت می‌دهند مالیات هنگفتی از آنان اخذ می‌نمایند.

 فریده احمدی یکی از زنانیست که یکجا با همسرش در زمینه دسترسی خدمات تکنالوژی و بازاریابی به زنانه کسبه کار پلتفرم را ایجاد نمودند، تا از آن طریق مواد تولید شده زنان به فروش برسد  و خدمات تکنالوژی را نیز ارائه نمایند. همچنان زنانی که گرداننده  شرکت هستند از هنر و توانایی‌هایشان استفاده اعظم ببرند.

فریده توضیح می‌دهد که به چه دلیلی شرکت را ایجاد کردند: «شرکت ما یکی از شرکت‌های تکنالوژی است که با توجه به نیاز مردم، دنیا در حال پیشرفت و شهر به سمت هوشمند شدن می‌رود،  از زمان حاکمیت طالبان به این سو من و همسرم به این ایده افتادیم که بتوانیم یک سهولت به تمامی مردم به خصوص برای زنان سرزمینم ایجاد نمایم تا زندگی‌شان راحتتر شود. بنا شرکت را تأسیس نمودیم.»

نامبرده در مورد فعالیت‌های شرکت‌شان بیشتر می‌گوید: «در این شرکت توجه بیشتر به تکنالوژی شده است. یکی از کار‌های ما درست نمودن «اپ‌ها و سایت‌ها» می‌باشد، از طرف دیگر فعالیت‌های ما در پلتفرم اسمارت بازار است، ما سعی نمودیم که زنان محصولات و خدمات‌شان را به شکل آنلاین ثبت و راجستر نمایند تا بتوانند به راحتی به فروش برسانند.»

فریده اضافه می‌کند: «فعالیت‌های ما به شکل گروپیست. درست است که نیاز به ریئسی می‌باشد، که برنامه‌ریزی نماید. اما در کنار آن باید تیم قوی هم داشته باشیم. چهار کارمند زن و دو کارمند مرد داریم که نقش زنان پررنگتر است. این زنان همه انجینران(مهندس) تکنالوژی هستند که از هنرشان ‌نتوانستند استفاده کنند در شرکت ما زمینه کار به آنان مساعد شده است در کنار آن که امرار معاش (حقوق ماهانه) می‌نمایند. هنر که دارند از آن استفاده نموده و به نمایش می‌گذارند و خدمتی به جامعه و به خصوص زنان انجام می‌دهند که باعث خوشحالی‌شان می‌شود. بنا علم و مهارت‌های را که فراه گرفتند از آن استفاده خوب می‌کنند.»

فریە در ادامەگفت: «با وجود ممانعت‌های حاکم در جامعه سعی نمودیم تا با بهترین نوع‌ بدون نقض قانون در جامعه از داخل خانه زنان بتوانند کار و فعالیت‌شان را انجام دهند. یکی از سهولت پلتفرم اینست که زنی می‌خواهد خریداری نماید اما اجازه بیرون شدن از منزل را ندارد با توجه به شرایط که در جامعه حاکم شده است. بنا به شکل آنلاین خریداری‌شان را انجام می‌دهند. اگر شرکت ما در جامعه جا بیافتد سهولت برای زنان جامعه ماست.»

وی افزود: «با توجه به مشکلات جامعه، پلتفرم اسمارت را شکل دادیم، که تقریبا تمام نیاز‌های زنان را در نظر گرفته‌ایم. مثلا زنیست یگانه نفقه‌آور خانواده‌اش و شغل‌اش را نیز از دست داده، آشپز  خوبی است، می‌تواند از هنر آشپزیش در داخل خانه استفاده کند. غذایی را تهیه نموده، ما برای‌شان کمک می‌کنیم که خود را در این پلتفرم ثبت و راجستر نمایند و از محصولاتی که تولید می‌کنند عکس ‌گرفته در پلتفرم با قیمتش به نشر می‌رسانیم در نهایت محصولش به فروش برسد و عاید خوبی به دست می‌آورد، در بخش صنایع دستی هم عین سهولت موجود است و یا تعداد از زنان معلم بودند که حالا اجازه تدریس را ندارند در داخل پلتفرم ما بخش از خدمات آموزش موجود است و می‌توانند به صفت آموزگاران  به دختران نیازمند تدریس نمایند. خوشبختانه با پیشرفت تکنالوژی هر فرد می‌‌‌تواند از داخل منازل سطح آگاهی‌شان را بلند ببرند به خصوص زنان که محدودیت‌های از طرف دولت طالبان وضع شده است. یعنی هیچگاه مأیوس نشویم به راحتی می‌توانند رشد کنیم و خانواده‌های‌مان را از لحاظ اقتصادی حمایت نمایند.»

فریده در ‌آخر سخنانش پیام برای زنان دیگر دارد: «زنان نیم از پیکر جامعه هستند. یک زن موفق، دانا و عاقل می‌تواند یک خانواده خوب را تربیه کند یک فرزند سالمی به جامعه تقدیم نماید. یعنی می‌توانند خانواده‌اش را به جهت خوشبختی سوق دهند در این مدتی زنان نتوانستند که کار و فعالیت‌شان را ادامه بدهند هیچگاه مأیوس نشوند. محکم‌تر و قویتر از قبل از جا بلند شوند. برای هیچ کاری دیر نیست از هر طریق می‌توانند علم فراه بگیرند.»