Günün Şarkısı: Jinên Şengalê-Tara Mamedova

Tara Mamedova, “Jinên Şengalê” ezgisi ile 3 Ağustos 2014 soykırımında katledilen, yerlerinden edilen, köleleştirilen kadınları anlatıyor.

Aslen Kırgızistan Kürtlerinden olan Tara Mamedova 22 Nisan 1983 yılında burada dünyaya gelir. 8 yıl boyunca Kırgızistan’da yaşar. Ailesi Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden Ermenistan’a oradan da Orta Asya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 1983 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılması ile Rusya'daki Saratov köyüne yerleşmek zorunda kalmıştır.

Aktif müzik yaşamına devam eden Tara Mamedova, “Jinên Şengalê” ezgisi ile 3 Ağustos 2014 soykırımında katledilen, yerlerinden edilen, köleleştirilen kadınları anlatıyor. Üretken genç sanatçı Tara, ezginin söz ve müziğine de imzasını atmıştır. Birlikte kulak verelim...

 

“Jinên Şengalê

Em diçîn diçîn û naçin
Ev rêka ber çavême xelas nabe
Em diçîn tî û bîrçi şengalê lî xwînda dixenîki
Reş gredanê laşê jînan
Çav derî ma istêr bêkes ma
Em diqirîn em dîmirin
Tu kes dengême nabîhise

Wî canê mê lî ser kendala
Rûye me windaye
Hêviyên dayîkan perçe perçe
Destên qîrej ser singê me
Ji qêrîniyê ronî temirî
Di hêstirên xwede fetisin
Em kûştin em firotin
Roj li me heramkirin

Dêşê dêşê dêşê dêşê
Dêşê dêşê bê has dêşê

Wî ev çîye tê serê me
Hayâ kesî tûneye
Xwîn diherke vek kanî ye
Hayâ te jê tûneye
Hêviyam bû ye şurê destêm
Gav bî gav tûne dibe
Ev çî hale em têda ne
Gune suçê me çiye

Dêşê dêşê dêşê dêşê
Dêşê dêşê bê has dêşê

Em diçîn diçîn û naçin
Ev rêka ber çavême xelas nabe
Em diçîn tî û bîrçi şengalê lî xwînda dixenîke
Reş gredanê laşê jînan
Çav derî ma istêr bêkes ma
Em diqirîn em dîmirin
Tu kes dengême nabîhise

Em dîçin em dîçin
Em diçîn lîva sarê

Haqê kesê lî me tûne ye
Wî agîre lî me bişevitinîn
Dest tînin ser singa me
Em jî bir nakî wê zulm û zorê
Bêla tû kes jî bir neke
Agire dîlê me natemrê
Tevahi jîyana me

Hewar hewar hewar hewar
Hewar hewar lî me bû ye ferman

Em diçîn diçîn û naçin
Ev rêka ber çavême xelas nabe
Em diçîn tî û bîrçi şengalê lî xwînda dixenîke
Reş gredanê laşê jînan
Çav derî ma istêr bêkes ma
Em diqirîn em dîmirin
Tu kes dengême nabîhise
Em dîçin em dîçin
Em diçîn lîva sarê

Wî wî wî wî
Wî wî şengal bû tarî”